Baza de Date cu Prețuri de Referință în agricultură e gata


• AFIR a publicat pe site-ul oficial Baza de Date cu Prețuri de Referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate, care pot fi achiziționate de către beneficiari prin măsurile de investiții aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).
Potrivit unui comunicat oficial de presă, Baza cu prețurile de referință a fost aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1571 din 15.10.2014. Baza de date cu prețuri de referință simplifică radical procesul de accesare a fondurilor europene acordate prin PNDR.  AFIR va actualiza periodic această bază de date, atât din punct de vedere al adaptării prețurilor în funcție de evoluțiile pieței, cât și din punct de vedere al introducerii de noi elemente care pot face obiectul unei achiziții eligibile prin PNDR. Baza de date devine astfel un instrument util, atât pentru beneficiari, cât și pentru Agenție, fiind o premieră la nivel național. Baza este disponibilă pe site-ul AFIR sub forma unei aplicaţii web şi poate fi utilizată atât de viitorii beneficiari ai PNDR, cât şi de beneficiarii care vor demara procedura de achiziţie. Potrivit Agenţiei, aplicația bazei de date va rula online pe site-ul AFIR, fără a fi nevoie de descărcarea acesteia de către cei care doresc să o folosească. Practic, în cazul în care beneficiarul privat doreşte să achiziţioneze un produs care se regăseşte în Baza de date cu preţuri de referinţă a AFIR, acesta va putea să-l achiziţioneze direct, fără a mai parcurge procedura de selecţie de oferte. Preţul maxim eligibil al bunului achiziţionat este cel înscris în Baza de date. În cazul în care bunul achiziționat are un preț mai mare decât cel menționat în Baza de date, diferența de preț va reprezenta o cheltuială neeligibilă și va fi suportată integral de către beneficiar. AFIR menţionează că pentru acest tip de achiziţii nu este necesară întocmirea unui dosar pentru avizarea achiziţiei; toate documentele urmând a fi prezentate direct la plată, fiind incluse în dosarul cererii de plată.

Posting....