Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 aprilie 2021

Bani serioși pentru activități non-agricole


Fondurile europene destinate activităților neagricole din zonele rurale, din cadrul PNDR, îi pot ajuta pe fermieri să își diversifice veniturile, de exemplu prin înființarea unei pensiuni. Toți cei care doresc să acceseze bani europeni prin intermediul Submăsurii 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole trebuie să verifice, în prima fază, condițiile minime de eligibilitate, potrivit Ghidului solicitantului: să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submăsură; să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în spațiul rural; să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico‐economice; întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate; investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului. În accepțiunea PNDR 2014-2020 și implicit a acestei sub-măsuri, spațiul rural este definit ca totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritorială, comuna fiind cea mai mică unitate administrativ-teritorială, nivel NUTS 5.
Tipuri de operațiuni și cheltuieli eligibile (în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare în cadrul submăsurii 6.4, Anexa 7 la Ghidul solicitantului și dispozițiilor privind eligibilitatea cheltuielilor prevăzute la cap. 8.1 din PNDR), de exemplu: investiții pentru producerea și comercializarea produselor neagricole: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc); investiții legate de furnizarea de servicii: medicale, sociale, sanitar-veterinare; servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice, etc; investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică tip agro-turistice, proiecte de activități de agrement; investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.

Etichete: , ,

Alte articole de la Economie