Bani pentru DGASPC Vâlcea


Consiliul Județean Vâlcea s-a întrunit în data de 7 august 2020, în ședință extraordinară, convocată de îndată, pentru a aproba repartizarea unor sume instituțiilor aflate în coordonare. Cea mai importantă hotărâre privește repartizarea sumei de 9.226 mii lei către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, fonduri importante pentru desfășurarea activității acestei instituții. Din această sumă, se vor asigura cheltuielile curente, precum și plata a tot ceea ce înseamnă materiale sanitare, biocide, dezinfectanți, materiale de curățenie și a altor materiale igienico sanitare, atât pentru beneficiari, cât și pentru personalul de îngrijre și supraveghere medicală, din centrele aflate în subordinea DGASPC Vâlcea.
Conform informațiilor oferite de către instituția condusă de președintele Constantin Rădulescu (foto), Suma necesară pentru susținerea activității acestei instituții până la sfârșitul anului 2020, era de aproximativ 13.400 mii lei, iar diferența până la această sumă va fi și ea, probabil, alocată de Guvern, la următoarele rectificări bugetare.
• Compartimentul de Comunicare și Relații Publice al CJ Vâlcea