Băile Govora a fost gazda unui nou eveniment artistic


Sâmbătă, 14 iunie 2014, în frumoasa staţiune vâlceană Băile Govora, s-a des­fă­şu­rat un eveniment cultural deosebit, intitulat „Măiestrie meşteşugărească, tradiţie şi cultură în Băile Govora”. Eve­ni­mentul a fost organizat de Asociaţia S.I.R.A. – Societatea de Integrare Româ­nească şi Avangarda cu sprijinul Primăriei Oraşului Băile Govora. Manifestările prilejuite de această frumoasă întâlnire s-au desfăşurat în frumosul Amfi­teatru din Parcul Centrul din Băile Govora.

Localnicii şi turişti aflaţi în staţiune au putut admira produse tradiţionale româneşti, organizate în cadrul unei expoziţii, scenete cu Păcală şi ai lui, un program artistic româ­nesc în compania ansamblurilor folclorice „Floricica” din Costeşti şi „Steluţe Brân­co­vene” din Horezu. De asemenea, au luat parte la un superconcert susţinut de Crush şi Alexandra Ungureanul.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Vestigii culturale şi istorice în staţiunea Băile Govora” finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 5: „Dezvoltarea du­rabilă şi promovarea turismului”, Dome­niul Major de Intervenţie 5.3: „Promo­varea potenţialului tu­ristic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea: „Dezvol­tarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specifice”.

„Este un bun prilej de promovare a tradi­ţiilor noastre populare, a tot ce înseamnă istorie locală şi judeţeană. Ceea ce înseam­nă vestigiile arhitecturale şi culturale, la care se adaugă istoria izvoarelor minerale şi beneficiul acestora peste timp, atât în România cât şi peste hotare. Meşterii populari autentici şi-au etalat măiestria în faţa sutelor de vizitatori, localnici şi turişti, promovându-şi atât specificul meşteşu­găresc, cât şi tradiţia noastră din străvechi timpuri promovate de ei acum.

S-a îmbinat această acţiune a meş­terilor populari cu cântecul popular auten­tic, cu cos­tumele populare autentice, creând o atmosferă excepţională, apre­cia­tă de turiştii veniţi în staţiune, de cei ve­niţi ocazional şi de localnici. Este un management eficient de promovare a staţiunii noastre pentru că prin logistica în­mânată participanţilor (agen­de, calen­dare, pliante cu mânăstirile din zonă, cu po­tenţialul turistic al staţiunii, mii de flyere şi steguleţe) nu am făcut altceva decât să suplinim ceea ce şi operatorii de turism locali ar trebui să facă, asigurarea turiş­ti­lor pe palierul de divertisment. Este cre­dinţa mea că turiştii vor fi cei mai sinceri amba­sadori ai promovării staţiunii Băile Govora direct, din vorbă în vorbă, că aici se întâmplă lucruri minunate. Îmbinarea agrementului cu divertismentul spune to­tul. Lucrurile nu se vor opri aici, vom con­tinua să arătăm tuturor oraşul Băile Go­vora, care renaşte şi împreună să redes­co­perim Băile Govora”, ne-a declarat edilul şef al Staţiunii Balneocli­materice Băile Govora, Mihai Mateescu.