Aviz pentru agricultori: Fipronil e interzis!


Enterprise Europe Network, din cadrul CCI Vâlcea, informează că Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) a publicat „Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 781/2013 al Comisiei din 14 august 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a substanţei active fipronil şi de interzicere a utilizării şi a vânzării seminţelor tratate cu produse de protecţie a plantelor care conţin această substanţă activă”. Peste doi ani, UE ar putea revizui totuși această decizie. „Uniunea Europeană a adoptat decizia de suspendare a utilizării fipronilului în agricultură la jumătatea lunii iulie a acestui an. Decizia s-a bazat pe studiile care arătau că insecticidele care conțin fipronil au generat creșterea mortalității populației de albine din zonă. Unele state membre, printre care și România, au votat împotriva acestei decizii, considerând că nu există un fundament științific suficient de solid încât să justifice o asemenea decizie. Odată cu publicarea în JOUE a hotărârii adoptate în privința utilizării fipronilului, statele membre au obligația să modifice sau să retragă, atunci când este necesar, autorizaţiile existente pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin fipronil ca substanţă activă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Interdicția intră în vigoare pe 31 decembrie 2013”, declară Lidia Giosan.

Regulamentul prevede și posibilitatea acordării unor perioade de grație pentru implementarea acestei interdicții, în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, dar aceste perioade de grație trebuie să fie cât mai scurte posibil și să nu depășească data de 28 februarie 2014. „Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 781/2013 al Comisiei din 14 august 2013, poate fi accesat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: www.madr.ro la secţiunea Fitosanitar – Omologare produse de protecţie a plantelor – Legislaţie omologare fitosanitar. Fipronil este foarte toxic pentru peşti şi nevertebrate acvatice. Tendinţa sa de a lega de sedimente şi solubilitatea scăzută în apă poate reduce riscul potenţial de a faunei acvatice. Fipronil este toxic pentru albine şi nu ar trebui să se aplice atunci când albinele sunt vegetaţie culegătoare”, a mai spus Giosan.