Atențiune: Armata face angajări fără concurs!


Centrul Militar Județean Vâlcea anunță că, în conformitate prevederile art. 16, cap. III, din Decretul nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Spitalul Clinic de Urgență Militar „Dr. Ion Jianu” din Pitești ANGAJEAZĂ FĂRĂ CONCURS, pe perioadă determinată – de 6 luni, următoarele categorii de personal, astfel:
• 2 funcții de MEDIC SPECIALIST/ PRIMAR anestezie și terapie intensivă, studii superioare;
• 1 funcție de MEDIC SPECIALIST/ PRIMAR în specialitatea epidemiologie, studii superioare;
• 1 funcție de MEDIC SPECIALIST/ PRIMAR în specialitatea boli infecțioase, studii superioare;
• 1 funcție de MEDIC SPECIALIST/ PRIMAR în specialitatea medicină de urgență , studii superioare.
Depunerea dosarelor de candidat se va face în perioada 23.03 – 27.03.2020 (ora 15.00); selecția dosarelor în data de 30.03.2020, rezultatele selecției urmând să fie afișate în data de 30.03.2020 (ora 15.00).

Cum trebuie să procedați?

Documentele din dosarul de angajarea se trimit, pe cât posibil electronic, pe adresa de email a unității, smupitesti2001@yahoo. com urmând ca cei selecționați să prezinte documentele în original, pentru confruntare, la angajare.Prezentarea documentelor în original de către cei selecționați și a celorlalte documente ce atestă vechimea în vederea întocmirii contractului de muncă și efectuarea controlului medical de specialitate, în data de 31.03.2020.
Încadrarea personalului care îndeplinește condițiile generale și specifice în urma selecționării se va face începând cu 01.04.2020. Condițiile generale de angajare pentru toate categoriile de personal precum și toate detaliile privind înscrierea pentru angajare se pot consulta pe site-ul http://www.smupitesti.org, unde acest anunț este publicat în totalitate.
Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 0248/ 218.090 și 0248/ 218.172, int. 414, 413.