Atenție, fermieri! Amenzi spectaculoase pentru „laptele botezat”


După cum vă informam și în edițiile noastre anterioare, Parlamentul a adoptat „Legea laptelui și a produselor lactate”, prin care reglementează sectorul laptelui și a produselor lactate, a preparatelor pe bază de lapte și a celor ce au ca materie primă produse obținute din lapte și creează cadrul juridic în ceea ce privește, prezentarea produselor și comercializarea acestora. Noua lege prevede pedepse aspre pentru comercianții care etichetează în mod eronat produsele lactate comercializate dar și pentru cei care nu respectă standardele de procesare și de depozitare a produselor:
„ (1) Înscrierea în Registrul Laptelui se face cu cel puțin 30 zile lucrătoare înaintea începerii comercializării laptelui de consum sau a produselor lactate.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii economici care desfășoară activități în domeniul procesării laptelui crud și producției laptelui de consum și a produselor lactate, destinate comercializării, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, înscriu produsele în Registrul Laptelui, în termen de 60 zile lucrătoare. Laptele de consum, produsele lactate si ambalajele aflate în stoc înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi pot fi comercializate cu elementele de identificare marcate inițial, până la epuizarea stocurilor, dar nu mai mult de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 7. Pentru înscrierea în Registrul Laptelui operatorii economici transmit la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, următoarele informații: numele agentului economic, numărul autorizația sanitară veterinară de funcționare emisă de ANSVSA, numele produsului.
Art. 8. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea informațiilor prevăzute la art.7, înscrie laptele sau produsul lactat în Registrul Laptelui și comunică operatorului economic numărul de înregistrare în Registrul Laptelui.
Art. 9. (1). În urma înscrierii, operatorul economic este obligat să inscripționeze numărul de înregistrare din Registrul Laptelui pe eticheta produsului.
(2) Numărul de înregistrare se înscrie în centrul unui dreptunghi, alb-roșu, precedat de sintagma Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Art. 10.(1) Fabricarea și ambalarea produselor pe bază de lapte cu adaos de grăsimi vegetale se procesează în partidă separată față de lapte și produse lactate.
(2) Produsele pe bază de lapte cu adaos de grăsimi vegetale se comercializează într-un spațiu bine delimitat față de lapte și produse lactate, cu atenționare explicită către cumpărător a conținutului acestor produse. Aceleași prevederi se vor aplica și vânzării produselor bază de lapte cu adaos de grăsimi vegetale comercializate vrac, precum și mâncărurilor, produselor de patiserie și pizzerie, fast-food, cofetărie, a produselor culinare din alimentația publică.
(3) Se interzice folosirea denumirii de Lapte sau Produs Lactat, pentru produsele care nu se încadrează în condițiile definițiilor din prezenta lege.
(4) Se interzice folosirea denumirii de Lapte sau Produs Lactat, așa cum este definit prin prezenta lege, pe eticheta produselor finite, inclusiv mâncăruri, produse de patiserie și pizzerie, fast-food, cofetărie, produse culinare din alimentația publică, care nu au în compoziția lor ingrediente ce se încadrează în definițiile laptelui și a produselor lactate. În cazul în care produsul finit conține amestecuri de lapte și produse lactate cu, produse pe baza de lapte cu adaos de grăsimi vegetale, se va menționa pe etichetă procentul fiecăruia dintre cele două categorii de produse.
Art.11. Produsele alimentare definite în prezenta lege, ce au în compoziție ca ingrediente grăsimi vegetale se etichetează explicit cu privire la existența acestora în produs. La punctele de vânzare a acestora se vor atenționa consumatorii cu privire la existența și denumirea produsului alimentar propus spre vânzare.
Art. 12. (1) Următoarele fapte constituie contravenții: nerespectarea prevederilor art. 2; nerespectarea prevederilor art.10 alin. (2); nerespectarea prevederilor art.10 alin.(3); nerespectarea prevederilor art.10 alin.(4); nerespectarea prevederilor art.11;
(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, precum și cu sancțiunea contravențională suplimentară de confiscare a produselor și suspendarea autorizației de prelucrare-producție-comercializare pentru o perioadă de 45 de zile, pentru fapta prevăzută la lit.a; cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, precum și cu sancțiunea contravențională suplimentară de confiscare a produselor, pentru fapta prevăzută la lit.b; cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, precum și cu sancțiunea contravențională suplimentară de suspendare a autorizației de prelucrare/producție/comercializare pentru o perioadă de 45 zile, cu obligația înscrierii în Registrul Laptelui în această perioadă, pentru fapta prevăzută la lit. c; cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, precum și cu sancțiunea contravențională suplimentară de confiscare a produselor, pentru fapta prevăzută la lit. d; cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, precum și cu sancțiunea contravențională suplimentară de suspendare a autorizației de prelucrare/producție pentru o perioadă de 30 zile, pentru fapta prevăzută la lit.e;
(3) Repetabilitatea uneia dintre contravențiile prevăzute la alin.(1) conduce la anularea autorizației de prelucrare/producție/comercializare a operatorului economic, precum și interzicerea desfășurării activității pentru care operatorul a fost sancționat contravențional pentru o perioadă de 10 ani.
(4) Interdicția specifică prevăzută la alin. (3) se aplică și asociatului / acționarului / administratorului pentru activitățile economice ce urmează a fi desfășurate de la data constatării contravenției în orice alte forme de organizare juridică.
Informații oferite de către Ovidiu Barbu (foto), director executiv Direcția pentru Agricultură Județeană.