Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

8 august 2020

APIA trage linie pentru acciza la motorină


Adrian-Pintea• Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte că până la 31 ianuarie 2013 (inclusiv) se depun cererile pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenţei de acciză pentru motorina utilizată în agricultură, trimestrul IV 2012

Domnule director Pintea, ce fel de ajutor vor primi agricultorii?

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei din­tre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

Care ar fi categoriile de beneficiari?

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare de­­pun cererile trimestriale de solici­tare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind canti­tăţile de motorină achiziţionate în tri­mestrul respectiv, precum şi de documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 126/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Există vreun criteriu în ceea ce priveşte nivelul de finanţare?

Potrivit Ordinului MADR nr. 126/2010 cu modificările şi comple­tările ulterioare, „cererea trimestrială de rambursare a ajutorului de stat nu poate depăşi 40% din cantitatea totală stabilită conform acordului prealabil de finanţare prin rambur­sare”. Cantităţile de motorină ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare se sta­bilesc prin ordin al ministrului cu avi­zul Ministerului Finanţelor Publice, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate.

Despre controale sau veri­ficări…

Beneficiarii accizei reduse pentru motorina utilizată în agricul­tură riscă amenzi de până la 20.000 de lei, dar şi pierderea dreptului de a încasa acest ajutor de stat pentru o perioadă de trei ani, dacă în urma controalelor se dovedeşte că au beneficiat de un ajutor necuvenit. Vânzarea motorinei pentru care s-a acordat ajutor de stat sau utilizarea acesteia în alte scopuri decât cele prevăzute de lege constituie con­tra­venţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei. Ajutor necuvenit reprezintă orice sumă care, în urma verificărilor efectuate de către APIA sau de către alte instituţii abilitate, se constată că a fost acordată beneficiarilor care nu au respectat prevederile legale.

Beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de date nereale pe do­cumentele de decontare aferente ajutorului de stat, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necu­venit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de trei ani. Toto­dată, sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat.

Vă mulţumesc!

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized