APIA atrage atenția asupra Bunelor Condiții Agricole și de Mediu


În cadrul conferinței de presă de ieri dimineață de la sediul Prefecturii, Constantin Turcescu, directorul adjunct al APIA Vâlcea, a anunțat lista Standardelor pentru evitarea eroziunii solului: GAEC 1 potrivit căreia, pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei; GAEC 2 prin care toate Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, inclusiv semănatul, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel; GAEC 3 care prevede că se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007. Tot Turcescu a menționat și Standardele pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol: GAEC 4 – Floarea soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv și GAEC 5 – Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, ca și Standardele pentru menţinerea structurii solului – GAEC 6 care stipulează că nu este permisă efectuarea lucrării de arat în condiţii de umiditate excesivă a solului. Lista acestuia a continuat cu Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole ( GAEC 7 despre Întreţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an; GAEC 8 prin care nu este permisă arderea vegetaţiei pe pajiştile permanente; GAEC 9 ce  nu permite tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole;GAEC 10 care se referă la evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei), Standardele pentru protejarea şi gestionarea apelor ( GAEC 11 adică respectarea prevederilor legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură; GAEC 12 prin care  este interzisă aplicarea îngrăşămintelor de orice fel și a produselor de protecția plantelor pe suprafeţele de teren agricol care se constituie în fâşii de protecţie în vecinătatea apelor de suprafaţă, a căror lăţime minimă este de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă .   Se aplică la nivelul întregului teritoriu al României, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (2) litera i) și art. 7 alin. (1) litera b) din Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat prin Decizia nr. 221.983/GC/12.06.2013 a Comisiei pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, în temeiul art. 6 alin (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 694/2000).

GAEC 13 prin care este interzisă poluarea apelor subterane prin deversarea directă sau prin descărcarea pe teren și infiltrarea prin sol a produselor ce conţin substanţe periculoase utilizate în agricultură, cu excepţia cazului în care o astfel de deversare/descărcare este reglementată prin autorizaţia de gospodărire a apelor deținută de agricultor.