Anunt licitatie pentru inchirierea spatiului in suprafata de 53 mp din cadrul Dispensarului medical Ghioroiu si teren aferent in suprafata de 10 mp


Comuna Ghioroiu, judetul Valcea organizeaza pe data de 13.08.2018, ora 10, la sediul primariei, licitatie publica pentru inchirierea spatiului in suprafata de 53 mp din cadrul Dispensarului medical Ghioroiu si teren aferent in suprafata de 10 mp, pe o perioada de 4 ani, in vederea infiintarii unui punct farmaceutic.
Ofertele se depun pana la data de 10.08.2018, ora 12.
Pretul de pornire la licitatie publica este de 5 lei/mp/luna pentru constructii si 2 lei/mp/luna pentru teren.
Pasul de licitare este de 0,5 lei.
Garantie de participare la licitatie este de 50 lei.
Oferta trebuie sa contina urmatoarele:
– Copie CI reprezentant firma;
– Copie CI si imputernicere pentru persoana care depune oferta si participa la licitatie;
– Documente din care rezulta ca desfasoara activitate in domeniul farmaceutic;
– Certificat fiscal privind obligatiile fata de de bugetul local si bugetul de stat;
Dovada platii garantiei de participare la licitatie.