ANUNT FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma ZEXE COFETURI SRL


Societatea ZEXE COFETURI SRL, cu sediul in localitatea Municipiul Bucuresti, strada Oltetului, nr.30, Complex Cultural Sportiv Studentesc Tei, Parter C5-Cladire Cofetarie, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8783/2014, CUI 33419200, anunta finalizarea implementarii proiectului „Masura 2”, proiect nr. RUE 8749 din 07.05.2021, inscris in cadrul Masurii „Granturi pentru capital de lucru”, insituita prin OUG nr. 130/2020.

 

Implementarea proiectului s-a derulat incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv 10.05.2021 pana la data de 30.10.2021.

 

Obiectivul proiectului este reprezentat de sprijinirea ZEXE COFETURI SRL.
Rezultate finale în urma implementării proiectului:

  • menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoare totală a proiectului:  622.188,87  Lei, din care:
Valoare grant: 541.033,80  Lei
Valoare cofinanțare : 81.155,07 Lei
Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.
Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: ZEXE COFETURI SRL
Adresă sediu: România, Municipiul Bucuresti, strada Oltetului, nr.30, Complex Cultural Sportiv Studentesc Tei, Parter C5-Cladire Cofetarie
Telefon: 0766568537,  E-mail: zezeproiectvl@gmail.com