ANSVSA a dat amenzi de 26.000 lei


Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Sigu­ranţa Alimentelor au efectuat 2.000 de controale în unităţile din indus­tria agroalimentară, în perioada 1 – 7 iulie 2011, aplicând 27 de amenzi, în cuantum de 26.000 lei şi 27 de aver­tismente, se arată într-un comu­nicat al ANSVSA.

Unităţile din industria agroali­men­tară controlate desfăşoară acti­vităţi în domenii de activitate di­ver­se precum fabricarea produselor de morărit, a băuturilor răcoritoare şi al­coolice, a pâinii şi produselor de pati­serie, a altor produse alimen­tare, precum şi unităţi de depo­z­itare pentru produse alimentare, seminţe, legume şi fructe.

Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind condiţiile de igienă precum şi de funcţionare a unităţii, calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipu­late, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi pro­duselor finite, evidenţa docu­men­telor şi a informaţiilor privind siste­mul HACCP, controlul dăunătorilor.

De asemenea, în cadrul con­troa­lelor în unităţile din industria agroa­limentară s-au prelevat pro­be, conform procedurilor şi a Pro­gramului de supraveghere şi con­trol pentru anul 2011, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, con­taminanţilor, aditivilor şi substan­ţe­lor interzise, precum şi teste de sa­ni­taţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre ana­liză laboratoarelor arondate.