Amenzi de 8.000 lei pentru patronii șantierelor neconforme


În semestrul al III-lea al anului curent, inspectorii muncii vâlceni au continuat campania națională privind verificarea modului în care angajatorii previn căderile de la înălțime în șantierele temporale și mobile. Conform datelor furnizate de către șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea, Ion Tănăsoiu (foto), în luna septembrie, au fost efectuate 44 de controale la care au participat cinci inspectori de muncă, constatându-se nu mai puțin de 204 neconformități. Au fost dispuse măsuri de remediere a problemelor și s-au aplicat amenzi în valoare de 8.000 lei.

Ce au descoperit inspectorii muncii în locațiile verificate?

Cele mai frecvente deficiențe depistate în urma controalelor desfășurate de-a lungul și de-a latul județului nostru au legătură cu diverse aspecte, precum: nerealizarea de către angajatori a evaluării riscurilor pentru securitate și sănătatea lucrătorilor, neefectuarea instruirii și a controalelor medicale corespunzătoare a lucrătorilor, lipsa amenajărilor și dotării locului de muncă pentru prevenirea căderilor în gol și a altor pericole, neutilizarea echipamentelor de protecție, folosirea schelelor și scărilor incomplete, instabile și altele asemenea.