Amenzi de 400 lei pentru hectarul nelucrat


• Proprietarii de terenuri agricole, fie ei agricultori sau nu, care nu întreţin în bune condiţii şi nu igienizează terenurile, riscă amenzi de la 200 lei la 400 lei pe hectar pe an, potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă al Ministerului Agriculturii, ale cărei prevederi ar putea fi aplicate, cel mai devreme, de la începutul anului viitor

Conform Direcţiei Agricole Vâlcea, proiectul de OUG defineşte terenul nelu­crat  ca fiind “orice suprafaţă de teren arabil, pajişti permanente, culturi perma­nente cu destinaţie agricolă care a fost utilizată anterior ca suprafaţă agricolă sau alte tipuri de terenuri neagricole, extra­vilane sau intravilane, care în cursul anului de referinţă pentru anchetă (anul în care se face controlul) nu mai este lucrat, nu participă la sistemul de rotaţie a culturilor şi care nu îndeplineşte anumite standarde de igienizare”.

Pentru a respecta aceste standar­de, potrivit proiectului de OUG elaborat de Ministerul Agriculturii, proprietarii de pajişti permanente trebuie să asigure un nivel minim de păşunat sau să cosească pajiştile cel puţin o dată pe an, iar pe tere­nurile agricole, precum şi pe tere­nu­rile neagricole extravilane, inclusiv pe cele care nu sunt folosite în scopul pro­ducţiei, deţinătorii acestora au obligaţia să se desfăşoare activităţi agricole ce au drept scop să evite instalarea buru­ie­ni­lor. Proiectul prevede sancţiuni de 200 lei/ha în primul an, 300 lei/ha în al doilea an şi de 400 lei/ha, începând cu al treilea an consecutiv în care proprietarul îşi lasă terenurile pârloagă.

Angajaţi ai APIA şi ai Direcţiilor agri­cole (pentru terenurile care nu intră la plata pe suprafaţă) vor constata, vor sesiza şi vor verifica dacă proprietarii îşi întreţin terenurile curate. Dacă regulile nu sunt respectate, proprietarii vor fi mai întâi somaţi, în scris, să îşi cureţe tere­nurile, iar dacă nu o fac, vor primi amenzi de 200 lei/ha în primul an, 300 lei/ha în al doilea an şi de 400 lei/ha, începând cu al treilea an consecutiv în care îşi lasă terenurile pârloagă, însă valoarea amenzii se poate modifica prin Hotărâre de Guvern, se mai prevede în proiectul de act normativ.

Potrivit sursei citate, singurii care scapă de amenzi chiar dacă nu îşi igienizează terenurile pe care le au în proprietate sunt: proprietarii de terenuri care şi-au pierdut capacitatea de pro­duc­ţie pentru culturi agricole sau silvice prin degradare şi poluare; proprietarii de terenuri afectate de calamităţi naturale; proprietarii care şi-au pierdut capacita­tea de muncă, dovedită pe bază de docu­mente medicale, din cauză de bă­trâneţe, forţă majoră, sau din alte motive pentru care nu sunt vinovaţi; proprietarii terenurilor din categoria de folosinţă „curţi construcţii”; proprietarii terenurilor cu destinaţie forestieră; proprietarii terenurilor aflate permanent sub ape.

Prevederile ar putea fi aplicate, cel mai devreme, de la începutul anului vii­tor, având în vedere că Ordonanţa nu a fost încă aprobată de Guvern, iar după intrarea în vigoare a acestea, Ministerul Agri­culturii şi APIA au la dispoziţie 60 de zile pentru a elabora Normele de apli­care şi procedurile de verificare, consta­tare şi sesizare privind nerespectarea obligaţiilor prevăzute în Ordonanţă.

Ministerul Agriculturii nu menţio­nea­ză câţi bani estimează că va strânge la buget din această taxă, dar spune că speră să reducă suprafeţele nelucrate, care au ajuns la circa 10-15% din suprafaţa arabilă a ţării.