AMÂNARE DE NOUĂ LUNI pentru plata ratelor bancare…în agricultură


Ministerul Agriculturii a pregătit un veritabil „colac de salvare” pentru fermieri, elaborând un act legislativ menit să atenueze pe cât posibil impactul devastator al secetei prelungite din acest an. Astfel, au fost adoptate măsuri urgente de reglementare pentru suspendarea cu până la nouă luni a ratelor la credite, prin prelungirea corespunzătoare a maturității creditului, fără costuri suplimentare.

Ce «spune» Ordonanța?

„Art. 1. – (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 288/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată, cu modificările si completările ulterioare, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, acordate fermierilor din sectorul agricol afectați de fenomenul meteorologic de secetă pedologică în anul 2020, de către creditori, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se suspedă la cererea fermierului cu până la 9 luni, prin prelungirea corespunzătoare a maturității creditului, fără costuri suplimentare, cu obligația plății dobânzii și comisioanelor.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se acordă exclusiv fermierilor din sectorul producției primare de produse agricole ale solului, ale căror culturi au fost afectate de fenomenul meteorologic de secetă pedologică, indiferent de forma juridică de organizare și care au încheiate procese-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole, potrivit prevederilor regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgența generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Facilitatea prevăzută la alin. (1) poate fi acordată o singură dată și doar pentru creditele care nu înregistrează restanţe la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sau fermierii au efectuat plata acestor restanțe până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată prevăzute la alin. (1)”, se arată în primul și cel mai important articol al Ordonanței de Urgență la care am făcut referire.