Am trăit s-o vedem și pe asta: Angajatorii vâlceni n-au mai folosit muncitori „la negru”


Controalele de luna trecută ale inspectorilor muncii vâlceni au adus un rezultat uimitor, spunem noi, dar bun: angajatorii nu au mai apelat la munca fără forme legale. În ianuarie, nu a fost identificată nici măcar o persoană care să muncească „la negru”. În schimb, în cazul celorlalte controale, au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale din care 20 de avertismente și o amendă în valoare de 5.000 lei.
Principalele neconformităţi consta­tate în controalele efectuate au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; neplata drepturilor salariale; neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezenţă; neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare; neplata orelor de noapte; nerealizărea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.

Zeci de sesizări pe masa inspectorilor vâlceni

Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 34 de sesizări privind nerespec­tarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contrac­telor individuale de muncă. De asemenea, au fost primite și sesizări care vizau neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal sau neres­pectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă etc.