AFIR modifică Ghidul bazei de date cu prețuri de referință: un singur ghid pentru achiziții mai rapide


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță modi ficarea Ghidului bazei de date cu prețuri de referință ce va fi utilizat pentru achizițiile necesare proiec telor finanțate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).
Modificarea documentului s-a făcut prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 221 din 5 august 2020. Noul Ghid al bazei de date cu prețuri de referință unifică într-un tot unitar două documente diferite: Ghidul bazei de date cu prețuri de referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate și Ghidul bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri, sere, hale și grajduri, în scopul aplicării unei proceduri unitare privind introdu cerea elementelor în baza de date, indiferent de categoria acestora.
Totodată, au fost diversificate domeniile pentru care s-a constituit şi se aplică Baza de date cu prețuri de referință, prin adăugarea mobilierului destinat agropensiu nilor finanțate prin PNDR 2020. Dintre modificările incluse în noua versiune a Ghidului menționăm că se vor accepta exprimări de genul „la alegere/ sau” doar în cazul în care elementul poate fi echipat cu mai multe variante ale unei dotări, fără diferențe de preț, fapt demonstrat prin documente justificative.
Un lucru important de reținut este și faptul că AFIR va șterge din baza de date elementele adăugate de trader (furnizor), în urma pierderii calității acestuia de reprezentanță/ importator/ dealer autorizat pe teritoriul României sau de reprezentant al producătorului în relația cu AFIR. Această operațiune se va realiza în urma informării primite de la producător.
Ghidul bazei de date cu prețuri de referință poate fi consultat pe site-ul AFIR, la adresa https://bit.ly/3kf75uR.