Activitate intensă la Apavil SA „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat, în săptămâna 18 – 22 noiembrie 2019, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD De 25 din comuna Cernișoara – satul Groși, comuna Păușești – satele Văleni și Păușești-Otăsău, comuna Pietrari – satele Anghelești și Pietrarii de Sus; rețeaua PEHD Dn 32: comuna Mihăești – satul Gurișoara; rețeaua PEHD Dn 63: comuna Frâncești – satul Moșteni; conducta OL 219 mm: orașul Băbeni – strada Petrolului. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satul Șirineasa, comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos, orașul Horezu – satul Tănăsești și străzile 1 Decembrie și Olari.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a curățat și decolmatat drenul adiacent Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa;
• s-a curățat și decolmatat barajul de captare Râmești;
• s-au efectuat lucrări de reparații la rezervorul de acumulare apă Rotărești, comuna Nicolae Bălcescu;
• s-a curațat și decolmatat rețeaua de canalizare din comuna Șirineasa – satul Loturi;
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Gătejești;
• s-au executat lucrări de reparații la branșamente din orașul Băile Govora – strada Eroilor;
• s-au executat branșament apă potabilă și racord canalizare în comuna Tomșani – satul Tomșani și comuna Cernișoara – satul Groși;
• s-a desfundat un racord canalizare în comuna Cernișoara – satul Modoia;
• s-au executat branșamente noi în orașul Horezu – satul Romanii de Sus, comuna Păușești – satul Păușești și comuna Galicea – satul Bratia din Vale;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești-Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
• Biroul de Presă al Apavil SA