Activitate intensă la Apavil S.A. – „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 8-14 februarie 2021 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă, au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Mihăești – satele Gurișoara și Govora, comuna Pietrari – satul Pietrari, comuna Frâncești – satul Coșani și orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu; conductă PEHD Dn 63: comuna Mihăești – satul Gurișoara și comuna Galicea – satul Drumul Sării; conductă PEHD Dn 75: comuna Șirineasa – satul Șirineasa; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satele Ciorăști și Șirineasa.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE

Au fost realizate o serie de lucrări punctuale, după cum urmează:
• s-au verificat și deblocat plutitorii aferenți Stației de pompare ape uzate din comuna Tomșani – satele Chiceni, Foleștii de Jos și Foleștii de Sus;
• s-au montat motor și pompă la Stația de repompare ape uzate nr. 3 din comuna Vaideeni – satul Marița;
• s-au efectuat legături la contorul electric aferent Stației de apă Cernișoara;
• s-a înlocuit pompa refulare aferentă Stației de pompare ape uzate din comuna Tomșani – satul Tomșani;
• s-a desfundat rețeaua de canalizare menajeră din orașul Băbeni – zona „Blocuri”;
• s-a demontat pompa din puțul de captare aferent Stației de apă Șirineasa;
• s-au efectuat purjări și spălari ale rețelei de apă din comuna Băbeni – strada Rădulești;
• s-a înlocuit injectorul de clor aferent stației de clorinare Corbi din comuna Nicolae Bălcescu;
• s-a curățat barajul de captare apă Râmești din orașul Horezu;
• s-a desfundat un racord canalizare în comuna Șirineasa – satul Șirineasa;
• s-a curățat pompa puț nămol aferentă Stației de Epurare Horezu;
• s-a desfundat, decolmatat și spălat căminul de canalizare aferent Stației de epurare Pietrari;
• s-a reglat un regulator de presiune în comuna Tomșani – satul Foleștii de Sus;
• s-a desfundat, decolmatat și spălat căminul de canalizare aferent Stației de epurare Bunești;
• s-au desfundat, decolmatat și spălat rețeaua de canalizare și căminele aferente din comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus;
• s-a înlocuit vană Dn 125 defectă aferentă Stației de epurare Mihăești;
• s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit și instalațiile de durizare și deferizare aferente Stației de apă din comuna Frâncești;
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești, Frâncești și Păușești – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare și mass-media al societății Apavil S.A.