Actele pentru șomajul tehnic se depun on-line


Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea face cunoscut că, în temeiul O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, in perioada stării de urgență (16 martie – 15 aprilie) pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii, în conformitate cu dispozițiile art.52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, salariații vor beneficia de o indemnizație suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Nivelul indemnizației va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.
De aceste prevederi urmează să beneficieze salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:
• întrerup activitatea total sau parțial, în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență;
• reduc activitatea ca urmare a epidemiei COVID-19;
• au încasări cu minim 25% mai puțin decât media încasărilor din perioada ianuarie-februarie și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor.
Atenție! Angajatorii prevăzuți la lit. b) pot beneficia de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării in vigoare a prezentei ordonanțe.
Documentele necesare vor fi transmise on-line, sub forma unui fișier de tip pdf. la adresa de e-mail: valcea@anofm.gov.ro.
De asemenea, este nevoie ca pe lângă fișierul pdf. să fie transmis și formatul editabil al listei persoanelor (anexa 3 – OUG 30/2020), format Excel, pentru a asigura operativitatea verificării și plății sumelor către angajatori!
În cazuri excepționale, acestea se pot depune și electronic, prin poștă/curier la adresa Râmnicu Vâlcea, strada Dacia, nr.8-10, Bloc Transcozia, et.II – secretariat, județul Vâlcea.
Documentele se vor depune începând cu data de 1 aprilie a.c., pentru perioada de suspendare a contractului de muncă aferent lunii martie a.c. Pentru perioada aferentă lunii aprilie a.c., documentele se depun începând cu 1 mai. Cererile vor fi soluționate într-o perioadă de maxim 30 de zile de la data depunerii cererii, dar în funcție de numărul de solicitări acestea vor fi rezolvate în cel mai scurt timp.
Angajatorii care doresc să clarifice orice aspect legat de aplicarea OUG 30/2020 pot contacta AJOFM Vâlcea. Punem la dispoziție următoarele numere de telefon: 0771.174.993 și 0733.938.867.