9,5 milioane lei pentru fermierii vâlceni


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că a finalizat plata avansului către fermierii care au depus cereri de plată în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) – Campania 2015 și pentru care s-a efectuat verificarea necesară condiţiilor de eligibilitate în conformitate cu art. 2 al Regulamentul 1748/2015. Suma totală plătită este de 1,128,470,121.91 lei (255.448.678,85 euro), pentru un număr de 602.159 fermieri cu o suprafață de 5.753.954 ha. Plăţile s-au făcut la cursul de schimb de 4,4176 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2015 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 323 din 01 octombrie 2015. Cuantumul pentru plata SAPS – Campania 2015 este de 77,42 euro/ha potrivit Hotărârii de Guvern nr. 900 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură, precum şi a ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă. Având în vedere art. 1 al Regulamentul 1748/2015, plata în avans poate fi acordată în procent de până la 70% din valoarea totală a plăţilor directe, reamintim că APIA a acordat un avans de aproximativ 53 euro/ha.
În topul naţional, Vâlcea ocupă locul 19 cu 20.225 cereri pentru 15.335 decizii plată avans echivalente cu 9,5 milioane lei: „A fost un efort colosal şi o muncă infernală pentru care ţin să le mulţumesc tuturor colegilor mei care şi-au petrecut, efectiv, zile şi nopţi la birou pentru a ne încadra în termenul legal de 30 noiembrie”, a concluzionat Adrian Pintea, directorul executiv APIA Vâlcea.

APIA eliberează adeverinţe pentru zootehnie

Beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic, la speciile bovine și ovine/caprine care vor sa acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pot solicita eliberarea instituţiei.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN –SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN –SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor. Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură –Banca şi FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul APIA la adresa: www.apia.org.ro. Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă de înregistrare a fermierului prin care confirmă ca acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2015 și a solicitat ANT -sector zootehnic, schema  decuplata de producţie, specia bovine, în sectorul carne și/sau ANT – sectorul zootehnic, schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine, precum și numărul de animale pentru care se solicită sprijin financiar. De asemenea, prin adeverință se confirmă faptul că beneficiarul a atașat cererii toate documentele prevăzute de legislația în vigoare. Banca Creditoare acorda beneficiarilor, conform reglementărilor sale interne, credite/facilităţi de finanţare în lei, pentru finanţarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților curente în procentul stabilit prin regulile proprii din suma prevăzuta în adeverința eliberată de APIA. Fermierii care au accesat credite în baza adeverințelor emise de APIA pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2015 vor putea accesa credite pentru ANT în sectorul zootehnic de la aceeași bancă de la care au obținut creditul anterior.
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condițiilor în care se vor încheia Convențiile dintre instituțiile financiare bancare și nebancare și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea finanțării de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăților directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.

Posting....