70.000 euro pentru activități neagricole în zone rurale


Țăranii pot să înființeze microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol în zonele rurale cu fonduri aferente Submăsurii 6.2 – „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale”.
Obiectivele principale ale acestei submăsuri constau în crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural.
De asemenea, se urmărește și diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural dar și încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.
Pot beneficia de pe urma acestei submăsuri: fermierii sau membrii unei gospodării agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată; micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului; micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim trei ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups).
Sprijinul va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel: 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare; 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăși cinci ani de la data semnării Contractului de finanțare.
Va fi în valoare de: 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism; 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități.
Pentru a putea primi sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfășurarea activităților neagricole; Activitatea/activitățile propusă/propuse prin proiect trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin submăsura 6.2; Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în spațiul rural.
Prin excepție sunt eligibile entitățile care desfășoară activități agricole în mediu urban și inițiază o activitate neagricolă în spațiul rural, punctul/punctele de lucru aferente activității agricole putând fi menținute în mediul urban.