560 de persoane și-au găsit un loc de muncă în noiembrie


Un raport al conducerii AJOFM Vâlcea, pe luna trecută, atestă că, în ceea ce privește nivelul de instruire al șomerilor, lucrurile stau astfel: ponderea cea mai mare o au persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (63,29%); şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 30,18% din totalul celor înregistraţi, iar cetățenii fără loc de muncă, cu nivel de instruire universitar reprezintă 6,53% din numărul total. După durata şomajului, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria 1-3 luni (2.386 persoane) şi 3-6 luni (2.021 persoane). În noiembrie 2015, s-au încadrat în muncă 560 şomeri, din care 241 femei, iar cumulat în perioada ianuarie – noiembrie, 5.667 şomeri şi-au găsit un loc de muncă.