Soft special pentru depistarea conflictelor de interese


Agenţia Naţională de Integritate (ANI) va implementa un sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achiziţiile publice, care va asigura un mecanism de verificare a conflictului de interese în cazul achiziţiilor publice finanţate din fonduri comunitare. Aplicaţia vine să rezolve situaţii precum cea în care o autoritate contractantă, de exemplu un consiliu judeţean, care iniţiază o procedură de achiziţie, iar în cadrul acestei proceduri de achiziţie sunt depuse oferte de către rude ale preşedintelui consiliului judeţean sau ale unor persoane cu funcţii de decizie în această instituţie, în momentul în care datele vor fi introduse în sistemul electronic de achiziţii publice, dacă sistemul dacă „vede” o problemă, va emite un avertisment care va spune că este un potenţial conflict de interese. Va exista şi o interfaţă publică care va emite rapoarte lunar şi va prezenta câte avertismente au fost emise, în ce zone geografice şi în ce tipuri de instituţii se întâmplă acest lucru. Dacă sistemul emite avertismentul de incompatibilitate, vor trebui luate nişte măsuri care vor fi enunţate, iar dacă persoana nu dă curs acestui avertisment, automat ANI va declanşa din oficiu procedura de verificare şi va sesiza instituţiile de urmărire penală. Scopul proiectului constă în asigurarea interoperabilităţii sistemelor electronice ale instituţiilor publice, optimizarea cooperării între instituţiile publice, prin dezvoltarea unui mecanism eficient de verificare a conflictelor de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice. Perioada de implementare a proiectului este 7 decembrie 2013 – 6 martie 2015, iar valoarea totală a acestuia este de 31.300.671 de lei.