3,25% – rata şomajului vâlcean


• 1.758 persoane sunt beneficiare de indemnizaţie de şomaj, iar 3.431 sunt șomeri neindemnizați

La sfârșitul lunii octombrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea erau înregistrați 5189 șomeri (din care 2564 femei), rata șomajului fiind de 3,25 %. Din totalul de 5189 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Vâlcea, 1758 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3431 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3288 șomeri provin din mediul rural și 1901 sunt din mediul urban. Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea 2957 (57%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale 1838 (35 %), iar 394 (8%) au absolvit studii superioare.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 904 (18%) persoane foarte greu ocupabile, 2529 (49%) greu ocupabile, 1012 (20%) mediu ocupabile, iar 744 (14%) sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţe.