271 de pașapoarte au fost livrate titularilor


În perioada 16 – 20 iunie 2014, activităţile principale ale Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Vâlcea s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. Astfel, au fost primite 156 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice și 123 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare, din care una privind eliberarea de paşaport cu stabilirea domiciliului în străinătate. Au fost personalizate 100 de paşapoarte simple electronice și 124 de paşapoarte simple temporare, iar 150 de paşapoarte simple electronice și 121 de paşapoarte simple temporare au fost livrate titularilor.

Dintre cererile privind eliberarea paşapoartelor, 13 au fost depuse ca urmare a pierderii, furtului şi distrugerii paşapoartelor, iar 108 ca urmare a expirării sau anulării celor anterioare. Au fost primite două cereri privind restabilirea domiciliului în România, au fost înaintate două adrese privind aprobarea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea și s-au primit trei cereri pentru eliberarea de adeverinţe privind exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate. Totodată, s-au primit șapte dispoziţii de revocare a urmăririi generale privind cetăţeni cu domiciliul pe raza judeţului Vâlcea și au fost primite adrese privind arestarea în străinătate a șase cetățeni români cu domiciliul pe raza judeţului Vâlcea. În toată această perioadă, nu au fost sancţionate contravenţional persoane privind regimul paşapoartelor.