23 iunie, Pogorârea Duhului Sfânt (Rusaliile)


• duminică, 23 iunie, creștinii sărbătoresc „Pogorârea Sfântului Duh” (Rusaliile)

Înainte de înălțarea Sa la cer, Mântuitorul a poruncit ucenicilor Săi să nu se despartă de Ierusalim, ci să aștepte împlinirea făgăduinţei Tatălui ceresc, adică primirea Duhului Sfânt. Şi li s-a spus că atunci vor fi îmbrăcați cu putere de sus, vor fi luminaţi şi întăriţi să predice Evanghelia în toată lumea, să înveţe toate neamurile şi să le boteze în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi astfel să-i fie martori până la marginea pământului (Fapte 1, 8) şi până la sfârşitul veacului. Făgăduinţa s-a împlinit în Duminica Cincizecimii, când, într-adevăr, S-a coborât Duhul Sfânt peste Sfinţii Apostoli “ca o suflare” de vânt, sub chipul limbilor “ca defoc”, şi a revărsat în ei o putere nouă, necunoscută lumii până atunci, care a făcut din pescarii simpli şi fricoși, de până atunci, cei mai devotați Apostoli şi cei mai neînfricaţi misionari, cum n-a mai avut lumea niciodată. Împotriva tuturor vitregiilor lumii şi împotriva tuturor păcatelor ei îndatinate, Sfinţii Apostoli au izbutit să răsădească în inimile oamenilor cea mai curată şi cea mai luminoasă învățătură -Evanghelia dragostei şi a păcii – şi să producă, cu cele mai simple mijloace, cea mai mare revoluţie morală şi religioasă, cunoscută în istoria lumii prin răspândirea creştinismului. Sărbătoarea este marcată de Mânăstirea „Pogorârea Duhului Sfânt”, sat Blănoiu, comuna Racovița, ce poartă hramul.