2.500 lei amendă pentru arderea miriştilor


• Direcţia Agricolă face apel către toţi proprietarii că arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale să se execute numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

Conducerea D.A. atrage atenţia că emiterea permisului se face prin intermediul autorităţilor locale, de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă sau persoana desemnată în acest sens. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 2500 lei.