131.320 lei – cuantumul amenzilor acordate de Poliţia Locală


În urma acţiunilor rea­lizate în primul semestru al anului în curs, Poliţia Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea a cons­ta­tat 997 contravenţii, apli­când 580 amenzi con­tra­venţionale în cuantum de 131.320 lei, precum şi 417 avertismente scrise. În „topul” contravenţiilor sanc­ţio­nate conduc încăl­cările HCL nr. 50/2006 pri­vind Normele de salu­bri­tate (334 amenzi în sumă de 100.650 lei şi 289 aver­tis­mente), urmate de aba­terile de la HCL nr. 125/2009 privind regimul parcărilor publice (200 amenzi totalizând 20.000 lei şi 85 avertismente) şi de la Legea nr. 61/1991 privind ordinea şi liniştea publică (34 amenzi în va­loare de 7.950 lei şi 12 avertismente). Tot pe linia prevenirii şi combaterii ac­telor antisociale, în peri­oa­da menţionată au fost de­pistate, reţinute şi pre­date Poliţiei municipale cinci persoane suspecte de spargeri de maşini, furturi din magazine sau pieţe sau de sustragerea de la executarea unor pedepse penale.