121 de avize emise pentru lucrări la monumentele istorice vâlcene


Anul 2016 a fost bogat în activități pentru Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea, instituția cu atribuții privind protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural, dar și în organizarea unor evenimente culturale din județul Vâlcea. Prof. dr. Florin Epure (foto), directorul Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea, ne-a vorbit despre anul care tocmai s-a încheiat:
– Care a fost activitatea instituției pe care o conduceți, îndeosebi în ceea ce privește patrimoniul cultural imobil?
Serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii și Identițății Naționale, la nivelul județului Vâlcea a eliberat un număr de 121 de avize pentru lucrări la monumente, pentru intervenții în zone de protecție sau în zonă construită protejată și au fost inspectate în teren monumentele istorice: Băbeni, Băile Olănești, Bărbătești, Berislăveşti, Călimănești, Cernișoara, Costești, Drăgășani, Lungești, Ocnele Mari, Mihăești, Milcoiu, Păușești-Măglași, Râmnicu Vâlcea, Stănești, Stoenești, Stoilești, Ștefănești etc.
Împreună cu angajații instituției am participat la recepţiile finale organizate în urma executării lucrărilor la obiective de patrimoniu: Bisericile „Sf. Voievozi”, Robești-Câineni; „Sfinții Voievozi”, Câinenii Mici-Câineni; „Nașterea Maicii Domnului” – Schitul Peri, Costești; Schitul Jgheaburi, Stoenești; Mănăstirea Bistrița; Mănăstirea Dintr-un Lemn; Castrul roman „Pretorium II” de la Racovița. La nivelul instituției a fost elaborat şi implementat un plan de măsuri pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul naţional.
Am întocmit zece Obligaţiuni de folosinţă a monumentului istoric: Ruinele bisericii „Ador­mirea Maicii Domnului”, Ocnele Mari; Mănăs­tirea Berislăvești; „Sf. Voievozi”, Călimănești; „Intrarea în Biserică”, Bodești-Bărbătești; Ansamblul Bisericii „Intrarea în Biserică”, Bărbătești; „Buna Vestire”, Bărbătești; Palatul Copiilor, Râmnicu Vâlcea; „Sf. Ilie”, Drăgășani; Mănăstirea Arnota, Costești; „Adormirea Maicii Domnului” a fostei mănăstiri Stănești, Lungești. Am întocmit șase documentații pentru schim­barea grupei valorice de clasare: „Hambarul arhimandritului Ioan” și „Turnul Incintei Forti­ficate” de la Mănăstirea Hurezi; „Sf. Trei Ierarhi” și „Sf. Gheorghe”, Ruinele Stăreției, Turn Clo­potniță și a Zidului de Incintă în grupă valorică A, de la mănăstirea Berislăvești. S-a declanșat proce­dura de clasare de urgență pentru bise­rica de lemn „Sf. Nicolae”, Șirineasa-Șirineasa.
Pentru imobilele-teren situate în zona de protecţie a siturilor arheologice au fost eliberate un număr de nouă negaţii – privind obiectul exercitării dreptului de preemţiune al statului. Au fost eliberate 24 de negații privind documentații având drept obiectiv valorificarea resurselor minerale.
– Despre activitatea privind bunurile culturale mobile, ce ne spuneți?
În ceea ce privește activitatea legată de patrimoniul mobil, principalele acțiuni au fost legate de identificarea și expertizarea bunurilor mobile de patrimoniu. Numărul bunurilor clasate în Tezaurul patrimoniului cultural naţional – de valoare excepţională pentru umanitate -, este de 118 piese, iar cele clasate în Fondul patrimoniului cultural naţional – de valoare deosebită pentru țară -, este de 4 piese.
În 2016, am informat unităţile de cult, deţinătoare de bunuri culturale mobile susceptibile de a fi clasate, asupra obligaţiilor ce le revin în ceea ce priveşte evidenţa, păstrarea, conservarea şi restaurarea acestora. În cadrul activităţii de detecţie a metalelor, au fost făcute mai multe descoperiri întâmplătoare, de către posesorii autorizaţi: două obiecte pe raza localităţii Momotești-Drăgășani; 16 obiecte în localităţile Bujoreni şi Goleşti.
– În anul 2016 au fost avizate monumente de for public?
Instituția a emis un aviz favorabil pentru construirea monumentului de for public „Eroii satului din cele două războaie mondiale”, în incinta Bisericii „Cuvioasa Paraschiva”, Milostea-Slătioara. Direcția a trimis, spre analiză, Comisiei Naționale a Monumentelor de For Public, documentaţia de amplasare, la Râmnicu Vâlcea, a monumentului ce reprezintă bustul Sfântului Ierarh Antim Ivireanul. Un număr de optsprezece monumente de for public (lucrări de artă plastică, cruci de piatră şi monumente comemorative) din judeţul Vâlcea şi 43 de monumente memoriale şi funerare și sunt clasate pe Lista monumentelor istorice; fiind în curs de inventariere celelalte obiective care pot fi definite ca monumente de for public, în vederea realizării, la nivel naţional, a unei Liste a monumentelor de for public şi clasării, după caz, a celor mai valoroase pe Lista monumentelor istorice.
– La ce comisii și seminarii ați participat în anul care a trecut?
Am participat, împreună cu angajații instituției, în zilele de 20 și 21 octombrie, la seminarul „Management și bune practici în administrația culturală”, organizat de Ministerul Culturii în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare și Formare Culturală (INCFC), la Drobeta Tr. Severin. În fiecare lună, consilierii Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea au participat la ședințele Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 11, organizate la Târgu Jiu și Craiova. Am luat parte la şedinţele Comisiei de Heraldică, Colegiului Prefectural, Comisiei de Urbanism a Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru, și la Comisia de Atribuire de Denumiri, în calitate de președinte.
– Care au fost manifestările culturale organizate sau la care ați fost parteneri?
Instituția noastră a editat, în fiecare lună, „Agenda Culturală Vâlceană”, oferind publicului larg informaţii despre programul activităţilor culturale şi calendarul cultural din luna respectivă și a fost organizator sau co-organizator al unor simpozioane, festivaluri, vernisaje de artă, lansări de carte, aniversări şi comemorări, în Râmnicu Vâlcea și în județ.
„Zilele Europene ale Patrimoniului” au fost celebrate la Arhiepiscopia Râmnicului (16 septembrie), prilej cu care a fost lansată cartea „Pravila de la Govora”, ediţie completă şi diortosită, Editura „Fortuna”, 2016. Înaltpreasfințitul Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, prof. univ. dr. Radu-Ştefan Vergatti, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, prof. univ. dr. magistrat Ion Ristea, preot profesor Petre Mateiescu, Ec. Emil Catrinoiu, directorul general al Editurii „Fortuna” s-au referit la această inestimabilă valoare bibliofilă. A fost vernisată expoziţia de carte: „Matei Basarab şi epoca sa”, iar Trupa de teatru „Constantin Popian” a Arhiepiscopiei, condusă de Doina-Eugenia Migleczi, și Corul Seminarului Teologic „Sfântul Ierarh Nicolae”, dirijat de arhidiaconul Codruț Dumitru Scurtu, le-au oferit invitaților un spectacol încântător.
Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea a organizat sau a fost partener la mai multe manifestări culturale. O să vă enumăr doar câteva, dintre acestea: Simpozionul „Anul Brâncuși”, la Inspectoratul de Jandarmi Vâlcea; Simpozionul „Dragoş P. Petroşanu”; Lansarea volumului „Arta sculpturii în lemn în Costeștii Vâlcii” de Dumitru Bondoc, la Costești; Salonul Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși”; „Zilele Râmnicului”; „Ziua Eroilor” la Cetățuia; „Cocoşul de Hurez”; Festivalul „Învârtita Dorului”; „Tabăra de meşteşuguri” organizată de CJCPCT Olt, la Horezu; „Zilele oraşului Horezu”; „Posada – Ziua comunei Perişani”; Lansarea volumului „Repertoriul descoperirilor monetare de pe teritoriul judeţului Vâlcea” de Valentin Dolfi; Proiectul Erasmus: „In A Far Away Land: Refugee Children” la Colegiul Energetic din Râmnicu Vâlcea; Comemorarea omului politic şi de stat „I. G. Duca” la Urșani-Horezu etc.
– Ce parteneriate ați inițiat anul trecut?
Anul 2016 a fost fructuos și în privința parteneriatelor cu instituțiile și ONG-urile de profil, cu autoritățile administrative locale și cu mass-media pentru promovarea acțiunilor și a valorilor de patrimoniu cultural din județul Vâlcea. „România nemaivăzută” a fost un proiect care a avut ca scop descoperirea și promovarea universului cultural rural românesc, realizat împreună cu Institutul Cultural Român (ICR) și Televiziunea „Antena 3”, la Schitul „44 de Izvoare” de la Pietreni-Costești. Un alt parteneriat a fost realizat împreună cu Televiziunea Română, pentru recuperarea istoriei comunității italienilor și a edificiilor ridicate de aceștia. Televiziunile regionale și locale, ziarele din județ ne-au sprijinit permanent în promovarea monumentelor istoice sau a activităților culturale. Despre colaborarea cu ziarul „Curierul de Vâlcea”, ce să vă mai spun, ea este una de lungă durată și prolifică, de aceea țin să vă mulțumesc, și de această dată!

Posting....