1 Mai vine cu cadastru gratuit pentru patru localități


După cum vă anunțam în edițiile anterioare, Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 294/2015. Programul are obiectiv central înregistrarea gratuită, până în anul 2023, a tuturor imobilelor din România (terenurile şi clădirile, inclusiv apartamentele) în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. La nivel național,  Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a încheiat acordurile-cadru pentru primele 63 de localităţi. În judeţul Vâlcea, din luna mai, vor beneficia de acest program localităţile Diculeşti, Făureşti, Valea Mare şi Fârtăţești.