1 decembrie îi găsește pe cercetașii vâlceni la Alba Iulia


În perioada 28 noiembrie – 1 decembrie,  la Alba Iulia,  va avea loc ediţia a XVI-a a  Festivalului Cercetăşesc „Unitate şi Prietenie”, acţiune de nivel naţional organizată în fiecare an de Centrul local „Axente Sever” Alba Iulia al Organizaţiei Naţionale „Cercetaşii României”.  Festivalul, la care participă cercetaşi exploatori (16-18 ani), seniori (19-23 ani) şi lideri adulţi,  are un program foarte bogat ce include activităţi de vizite şi cunoaştere a obiectivelor istorice şi a istoriei Cetăţii Alba Iulia în mod deosebit a momentului istoric al Marii Uniri din anul 1918. De ase­menea, sunt organizate ateliere diverse Atelierele la care exploratorii pot participa anul acesta sunt: Impro­vizaţie creativă, Prim Ajutor, Zâm­beşte, Excursie la Râpa Roşie Excursie Turda, Foto, Autoapărare, For­marea echipei, Exercițiu de imagi­nație, Dansuri, Preparat brioşe, Pre­zentarea Cercetășiei. Atelierele adul­ților nu sunt mai prejos, aceştia având posibilitatea de a alege dintre: Excursie Turda, Excursie la Râpa Roşie,  Cățărare, Aventură fără risc, Prezentarea Cercetășiei,  Dezbateri, Formarea echipei. În ziua de 1 de­cem­brie, cercetaşii participă la depu­ne­rea de coroane de flori la statuia domnitorului Mihai Viteazul şi la sta­tuile personalităților care au făurit Unirea, din Cetatea Alba Iulia. Cer­cetaşii vâlceni vor fi reprezentaţi la Fes­tivalul „Unitate şi Prietenie” cu o de­legaţie formată din 12 cercetaşi ex­ploratori membri ai unităţilor „Cassio­peea” şi „Acvila”. Ei vor fi însoţiţi de liderul adult Bogdan Furtună, membru al consiliului centrului local.