1,5 milioane de persoane vor beneficia de ajutoare de încălzire în această iarnă


• Peste 1,5 milioane de persoane vor putea beneficia, în sezonul rece 2011-2012, de ajutoarele de încălzire acordate de Ministerul Muncii, ca urmare a majorării plafonului de venituri, a declarat pentru AGERPRES, Mihaela Grecu, directorul Direcţiei Politici de Asistenţă Socială, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS)

„Pentru sezonul rece 2011-2012 se aplică noi reglementări legale care, pentru sistemul centralizat de încălzire, prevăd sistarea subvenţiilor (compensărilor) acordate de stat autorităţilor locale, respectiv furnizorilor de energie termică. În aceste condiţii, MMFPS a suplimentat măsurile de protecţie socială pentru cele mai vulnerabile categorii ale populaţiei. Astfel, plafonul bănesc până la care o familie sau o persoană poate beneficia de ajutor de încălzire a fost ridicat de la 615 lei la 786 lei/persoană – în cazul familiilor şi la 1.082 lei – pentru persoanele singure”, a spus directorul Mihaela Grecu.

Potrivit oficialului MMFPS, compensările la factura de energie termică, mai exact din consumul de gigacalorii înregistrat, pot fi 100% – pentru cele mai sărace familii şi per­soanele singure cu venituri lunare de până la 155 lei. Familiilor cu venituri de 786 lei/mem­bru li se compensează 5%, iar persoanelor singure care realizează un venit de 1.082 lei/lună – 10%.

Anterior, de la bugetul de stat, prin Minis­terul Administraţiei şi Internelor, furnizorii de energie termică beneficiau de subvenţii pentru achiziţionarea combustibilului necesar producerii energiei termice. Aceste subvenţii fiind eliminate, preţul gigacaloriei este mai ridicat.

„Pentru ajutoarele de încălzire cu energie termică, în sistem centralizat, aferente actua­lu­lui sezon, specialiştii Ministerului Muncii au estimat o cheltuială de 330 milioane lei, faţă de 100 milioane lei – cât s-a prognozat pentru sezonul rece anterior, diferenţa de 230 mili­oane lei fiind alocată MMFPS de la bugetul de stat”, a adăugat directorul Direcţiei Politici de Asistenţă Socială din Ministerul Muncii.

Referindu-se la cele mai recente date de care dispune MMFPS, directorul Mihaela Grecu a arătat că situaţii referitoare la prima lună a sezonului rece indică 1.163.000 de be­neficiari: „Pe parcursul sezonului rece, acest nu­măr ar putea creşte, ajungând până la nivelul din precedenta iarnă, respectiv, 1,5 – 1,6 milioane”, a subliniat oficialul MMFPS.  Com­parativ cu sezonul rece 2010 – 2011, nu­mărul cererilor este în prezent cu circa 400.000 mai mic, respectiv cu 26 %, ca ur­mare a introducerii răspunderii autorităţilor lo­cale faţă de veridicitatea situaţiei solicitanţilor de ajutoare şi aprobările date.

În încheiere, Mihaela Grecu a spus că, pe total, faţă de sezonul anterior, nu vor fi modi­ficări substanţiale, dar este aşteptată o creş­tere a numărului de beneficiari ai ajutorului de încălzire pentru energia termică în sistem cen­tralizat, pentru celelalte categorii de aju­toa­re (gaze naturale, lemne, cărbuni, com­bus­tibil petrolier) cadrul legislativ rămânând neschimbat.

„Este vorba de o creştere estimată de circa 50%, de la 200.000 la 340.000, care ur­mare a ridicării plafonului de venituri de acor­dare a ajutorului pentru încălzirea cu energie termică şi, implicit, a procentelor de com­pensare a facturii”, a afirmat directorul Direc­ţiei Politici de Asistenţă Socială din Ministerul Muncii.

Ca urmare a asumării de către România a unor obligaţii în cadrul tratatului de aderare la Uniu­nea Europeană şi al altor înţelegeri cu organisme internaţionale, a avut loc elimi­narea compensărilor acordate din bugetul de stat pentru producerea energiei termice, pe­rioada de graţie fiind destinată retehnolo­gi­zării şi moder­ni­zării unităţilor de producere a energiei termice.

Anul trecut, eliminarea compensărilor de la bugetul de stat a condus la majorarea sem­nifi­cativă a preţului energiei termice furnizată popu­laţiei, implicit la o cheltuială mai mare din partea bugetelor familiilor, obligând statul să ia măsuri de protecţie a populaţiei vulnera­bile. Acte normative în vigoare permit autori­tăţilor locale acordarea de subvenţii din bu­getele locale pentru compensarea preţului gigaca­loriei, dar şi ajutoare suplimentare, de ase­me­nea din bugetele proprii.