Ziua Veteranilor de Război, marcată și-n Râmnic


La finele săptămânii trecute, prefectul jude­țului Vâlcea, Florian Ma­rin, a fost prezent la ce­remonia militară și reli­gioasă, desfășurată cu prilejul sărbătoririi Zilei Ve­teranilor de Război, ins­tituită prin Hotărârea de Guvern nr. 1.222/2007. Ceremo­nia s-a desfășu­rat, așa cum tradiția o impune, la Statuia Inde­pen­denței din centrul Râmnicului, aceasta fiind marcată de prezența mai multor oficialități locale, șefi ai instituțiilor, repre­zentanți ai Arhiepiscopiei Râmni­cului, parlamentari și politicieni.
După slujba religi­oasă, oficiată de re­pre­zentanții Arhiepiscopiei Râmnicului, prefectul Flo­rian Marin a dat citire mesajului ministrului Afacerilor Interne, Car­men Daniela Dan, dar și celui personal. Au mai rostit alocuțiuni: Adrian Mihăilă, care a prezentat mesajul președintelui Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, urmat de viceprimarul Maria Carmen Preda, care a citit mesajul primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău. La finalul manifestării, au fost depuse coroane de flori de către mai multe instituții, asociații ale veteranilor de război, urmate de câteva partide politice. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea Gărzii de onoare.