Zilele Fundației Culturale „Antim Ivireanul” au pus, din nou, Râmnicul pe harta culturii naționale


Așa după cum v-am informat în numărul de ieri al cotidianului nostru, în perioada 23-27 septembrie, diferite locații din Râmnic sunt gazde pentru evenimentele prilejuite de Zilele Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”. Însă, totodată, în aceeași perioadă, Râmnicul este gazdă și pentru mai multe acțiuni din cadrul calendarului dedicat marcării, pentru a XXV-a oară, a Zilelor Fundației Culturale „Sfântul Antim Ivireanul”. De asemenea, în zilele de 23 și 24 septembrie, s-a desfășurat și cea de-a XVI-a sesiune anuală de comunicări a Centrului de Studii Medievale și Premoderne „Antim Ivireanul”.
Vă prezentăm câteva dintre evenimen­tele desfășurate duminică și luni, în cadrul sesiunilor de comunicări ale Centrului de Studii Medievale și Premoderne.
Duminică, 23 septembrie

I.Cuvânt de binecuvântare din partea IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului;
II.Simpozion științific:
1.Arhim. drd. Mihail Stanciu (mănăstirea Antim – București): Contribuția Sfântului Antim Ivireanul la întărirea Ortodoxiei și a conștiinței naționale românești.
2.Conf. univ. dr. Ion Marian Croitoru (Universitatea „Valahia” – Târgoviște): Câteva repere privind problematica folosirii limbilor vernaculare în cultul Bisericii Ortodoxe. Sfântul Antim și unitatea de limbă a românilor.
3.Pr. conf. univ. dr. Dumitru Vanca (Universitatea „1 Decembrie 1918” – Alba Iulia): Antim Ivireanul și procesul unificării formularelor liturgice românești.
4.Ierodiacon dr. Gamaliel Sima (mănăstirea Antim – București): Unitatea, libertatea și demnitatea națională în predicile Sfântului Antim Ivireanul.
5.Pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae (Universitatea „1 Decembrie 1918” – Alba Iulia): Curajul de a rosti adevărul (parrhesia) Bisericii la Sfântul Antim Ivireanul.
6.Pr. dr. Vasile Oltean (Muzeul „Șcheii Brașovului”), Antim Ivireanul și românii din Șcheii Brașovului.
7.Conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr (președintele executiv al Fundației Culturale „Sf. Antim Ivireanul”), Predosloviile lui Antim Ivireanul – reflexe ale umanismului civic creștin, mostre de limbaj intelectual ca parte stilistică în procesul de formare a limbii literare românești unitare.
Lansări de noutăți editoriale:
1.Pr. dr. Ștefan Zară, Sfântul Ambrozie al Mediolanului, monografie patristică;
2.Adrian Georgescu, Izvorul cu Trei Lumini;
3.Revista Lumina lumii – nr. 27 (2018).
Luni, 24 septembrie

I.Simpozion științific:
1.Pr. drd. Gabriel Sorescu (parohia „Sfântul Nicolae” – Brândușa din Craiova), Termenul „mărturisitor” în istoria creștină până azi. Cu o aplicație românească.
2.Pr. drd. Constantin Mănescu-Horezu (parohia Urșani – oraș Horezu), Călători străini despre unitatea de neam, de limbă și de credință a românilor.
3.Prof. dr. Florin Epure (manager Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Național – Vâlcea), Legende istorice și adevăr despre Mihai Viteazul și locurile și oamenii Vâlcii.
4.Prof. univ. dr. Ștefan Găitănaru (Universitatea din Pitești), „Tratat despre rațiunea dominantă” – mesaj și limbaj.
5.Dr. Gabriel Croitoru (cercetător științific la Institutul de Științe Socio-Umane „CS. Nicolaescu-Plopșor” din Craiova al Academiei Române), Afirmarea latinității ca expresie a unității de neam, de limbă și de credință a românilor în operele cronicarilor medievali.
6.Prof. univ. dr. Dinică Ciobotea (Universitatea din Craiova), Tipăriturile brâncovenești și circulația lor în provinciile istorice românești – factor de unitate spirituală și culturală.
7.Pr. prof. dr. Laurențiu Rădoi (Liceul de Arte „Victor Giuleanu” – Rm. Vâlcea), Episcopul râmnicean Inochentie – inițiator al tipăririi manuscriselor lui Damaschin Dascălul, pentru reliefarea valorii lor ecleziale și a limbii lor literare.
8.Prof. mastd. Mădălina Bărbulescu (bibliotecar la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” – Vâlcea), Antim Ivireanul – străinul care a ajuns sfânt pentru români.