World Vision și Patriarhia Română luptă pentru prevenirea abandonului școlar


• măsurile adoptate vizează cinci comunități vâlcene, unde riscul de părăsire timpurie a școlii este ridicat
Fundația World Vision România și Patriarhia Română au început implementarea unui nou proiect educational, intitulat „Alege Şcoala – o şansă pentru viitor!”, în judetul Valcea. Proiectul la care facem referire este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.
„Alege Şcoala! – o șansă pentru viitor” este un proiect complex care a antrenat nu doar fonduri şi resurse materiale consistente, ci și foarte multe instituții religioase, filantropice, educative. Scopul proiectului este acela de prevenire a abandonului şcolar timpuriu a 1.010 elevi preşcolari, şcolari şi adulţi vulnerabili din cinci comunităţi rurale din judeţul Vâlcea şi anume: Mihăeşti, Bujoreni, Drăgoeşti, Frânceşti şi Dănicei. Se dorește o abordare integrată asupra fenomenului de abandon școlar, luându-se măsuri de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, prin identificarea riscurilor şi a obstacolelor individuale ale fiecărui elev beneficiar şi asumarea unei intervenţii personalizate fiecărui caz.
Obiectivul major al proiectului, prin componenta sa educaţional-filantropică, presupune activităţi multiple și anume: activitatea catehetică din cadrul „Şcolii de duminică”, taberele de creaţie, concursul de creaţie şi, nu în ultimul rând, cursurile de formare a formatorilor.
Totodată, există și un program de activități extracurriculare orientate spre nevoile copiilor din proiect, precum: cluburi tematice, școli duminicale, excursii și tabere școlare cu componentă educațională, sesiuni de lucru pe teme de sănătate, igienă și nutriție; sesiuni de informare, consiliere și educație parentală pentru părinții/tutorii copiilor din grupul-țintă – programul „Școala părinților”.
Luna trecută, conform datelor furnizate de către reprezentanții World Vision Vâlcea, a demarat înscrierea elevilor din grupul țintă, urmând ca-n următoarele luni să se desfășoare activitățile educaționale propuse, activități ce se vor derula în școli. De asemenea, pe parcursul celor trei ani, se vor desfășura mai multe activități, dintre care menționăm: dezvoltarea și implementarea unor programe de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație; derularea unui program de tip „școală după școală” și implementarea în cadrul programului a unui toolkit educațional inovativ adaptat nevoilor copiilor.