Vineri, CONSILIUL JUDEȚEAN umblă la organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea


Ultima zi de lucru a acestei săptămâni aduce pe masa aleșilor județului o ședință cu următoarea ordine de zi: aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a CJ Vâlcea din data de 28 mai 20121, informare privind eficiența activității desfășurate de lucrătorii IPJ Vâlcea, în trimestrul I 2021, proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale CJ Vâlcea, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, precum și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2021, proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 8 la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 243 din 22 decembrie 2020 pentru stabilirea nivelului taxelor locale și tarifelor ce se vor aplica în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, cu pozițiile nr. 9, nr. 10, nr. 11 și nr. 12, proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al județului Vâlcea, proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a „Cantonului de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Nicolae Bălcescu” și a terenului aferent, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare-Filiala de Îmbunătățiri Funciare Vâlcea, în domeniul public al județului Vâlcea.

Ce mai dezbat consilierii?

În partea a doua a ședinței ordinare de vineri, consilierii județeni vor dezbate următoarele puncte de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii CJ Vâlcea nr. 159/31.08.2020 privind aprobarea proiectului „Întărirea capacității Spitalului de Psihiatrie Drăgoești de gestionare a crizei sanitare COVID-19” și a Acordului de parteneriat, proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, constituită prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 21 din 31 ianuarie 2019, proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 14 din 29 ianuarie 2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de Director al Centrului de Asistență Medico-Social Lădești, de către Dima Marin Alin, diverse.