VESTE MARE pentru artiștii plastici din județ:
UAP VÂLCEA trece la următorul nivel


Înainte de Crăciun, filiala vâlceană va fi recunoscută oficial ca având „utilitate publică”
Conform unui comunicat oficial de presă din startul acestei săptămâni, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind recunoaşterea asociaţiei Filiala Râmnicu Vâlcea a Uniunii Artiştilor Plastici din România, condusă de pictorul Gheorghe Dican (foto), ca fiind de utilitate publică.
În baza Articolului 41, al OUG 26/2000, recunoaşterea utilităţii publice conferă asociaţiei sau fundaţiei următoarele drepturi şi obligaţii:
a) dreptul de a i se concesiona servicii publice fără caracter comercial, în condiţiile legii;
b) dreptul preferenţial la resurse provenite din bugetul de stat şi din bugetele locale;
c) dreptul de a menţiona în toate documentele pe care le întocmeşte că asociaţia sau fundaţia este recunoscută ca fiind de utilitate publică;
d) obligaţia de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat recunoaşterea;
e) obligaţia de a comunica autorităţii administrative competente orice modificări ale actului constitutiv şi ale statutului, precum şi rapoartele de activitate şi bilanţurile anuale; autoritatea administrativă are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;
f) obligaţia de a publica, în extras, rapoartele de activitate şi bilanţurile anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.