Vârstnicii, premiați de autoritățile locale


primaria_ramnicului1Marţi, de ziua Sfântului Gheorghe, la Primăria municipiului vor fi aniversate 22 de cupluri de râmniceni cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsnicie. Ca element de noutate, aniversaţii vor fi primii beneficiari ai tiche­telor sociale în valoare de 600 de lei (în locul banilor care se dădeau în numerar până acum), elemente de plată neimpozabile, mo­derne şi facile, disponibile pentru achi­ziţia de bunuri şi servicii. O altă aniversare de aceeaşi factură este programată la finele acestei săptămâni, când 32 de persoane nonagenare vor fi premiate cu tichete sociale în valoare de la 500 până la 700 lei.

Controale la căminele sociale

În calitate de preşedinte al comisiei sociale, viceprimarul Gheorghe Ioniţă, însoţit de inspectorul zonal, reprezentanţii Politiei Locale şi poliţistul de proximitate, a verificat la sfârşitul săptămânii trecute principalele cămine-internat, transformate total sau parţial în unităţi locative pentru cazurile sociale. Vizita a avut drept scop verificarea la faţa locului a condiţiilor de locuit şi a problemelor specifice, precum şi existenţa contractelor de închiriere şi plata la zi a chiriei şi a utilităţilor. S-a discutat cu fiecare locatar în parte, stabilindu-se termene de plată, de semnare a actelor adiţionale la contractele de închiriere  precum şi pentru vizarea acestora. Rău-platnicii au fost avertizaţi de către viceprimar  că, în cazul neachitării obligaţiilor contractuale până la data de 15 iunie, vor fi evacuaţi fără posibilitatea de a mai beneficia vreodată de un astfel de sprijin.

În urma discuţiilor, au fost reţinute câteva aspecte ce urmează să fie soluţionate, cum ar fi introducerea unui tarif unic de închiriere pe cameră, şi nu pe persoană (actualmente o mamă cu trei copii în întreţinere plătind o chirie de trei ori mai mare decât un bărbat care locuieşte singur); facturarea utilităţilor la tarif de consumator casnic şi nu la tarif de instituţie; posibilitatea reabilitării unor spaţii cu statut de spălătorie comune, magazii etc. şi transformarea în camere de locuit, precum şi mansardarea actualelor internate; introducerea în programul de utilizare a locurilor de joacă a unei pauze la prânz, între orele 14.00-17.00.

Cu prilejul acestei verificări au fost depistate trei camere neutilizate de către chiriaşi, al căror statut va fi verificat şi clarificat în cel mai scurt  timp. Nu a fost neglijată nici verificarea împrejurimilor, identificându-se în curtea Liceului Matei Basarab şi la blocurile C11 (lângă Liceul Ferdinand) şi G 320 depozite ilegale de materiale de construcţie şi de fier vechi. Viceprimarul Gheorghe Ioniţă a dispus Corpului de Control şi Poliţiei Locale să efectueze cercetările de rigoare şi să se ia măsuri de remediere şi de sancţionare a celor responsabili.

Verificările au vizat şi clarificarea situaţiei chiria­şilor camerei 308 de la Liceul Ferdinand – Gheorghica Daniela şi Iordache Ion – ce deran­jează liniştea şi ordinea publică prin zgomotele produse de dezmembrarea diverselor obiecte în vederea valorificării ca fier vechi, la aceeaşi cameră constatându-se lipsa mânerului uşii. Chiriaşilor li s-a pus în vedere montarea unei noi yale şi au fost atenţionaţi că, dacă nu încetează activităţile perturbatoare, vor fi evacuaţi imediat. În urma controalelor, s-a mai constatat că grupurile sanitare aflate la etajul al treilea sunt neigienizate, iar în urma discuţiilor cu locatarii s-a stabilit ca igienizarea să se efectueze de către locatarii fiecărei camere, pe rând, în fiecare zi.

Primarul Frâncu a pus „gând rău” neregulilor din municipiu

Cu ocazia şedinţei operative de luni dimineaţa, primarul Emilian Frâncu a prezentat mai multe sesizări şi propuneri colectate din ultimele întâlniri avute cu cetăţenii Râmnicului, în vederea remedierii, respectiv a însuşirii lor. Astfel, Direcţiei Administrarea Domeniului Public i s-a pus în vedere intensificarea ritmului de trasare a noilor marcaje rutiere, eliminarea celor 39 de poziţii în care Corpul de Control al Primarului a depistat probleme în carosabil, precum şi refacerea unei porţiuni din trotuarul de pe strada Cerna. O altă solicitare a fost adresată către SC Urban SA şi s-a referit la completarea şi înlocuirea containerelor de deşeuri din municipiu. De asemenea, s-a cerut o conlucrare a  departamentelor din primărie în vederea realizării unui proiect de acoperire a Târgului de la Goranu.

10 mai, data până la care se mai pot trimite propuneri pentru Imnul Râmnicului

Până la data de 10 mai (data poştei) se mai pot trimite propunerile de text pentru Imnul municipiului Râmnicu Vâlcea. Documentaţia aferentă acestei selecţii, precum şi Formularul de Participare sunt disponibile pe o secţiune dedicată a paginii de Internet a Primăriei Râmnicului – www.primariavl.ro.

Propunerile de text trebuie să aibă maxim patru strofe – la care, eventual, se poate adăuga un refren – să aibă o anumită solemnitate, adecvată oricărui imn, să includă în versurile lor aspecte esenţiale ale comunităţii Râmnicului şi să conţină, de preferat, îndemnuri şi accente afective, evocând istoria oraşului, evenimente de importanţă naţională, cu impact local.

Propunerile de text vor fi redactate în două exemplare, care vor fi introduse în două plicuri: un plic va fi fără date de identificare şi va conţine textul lucrării nesemnat de autor, iar pe celălalt plic se va scrie numele autorului şi va conţine textul lucrării semnat de autor; ambele plicuri vor fi introduse într-un plic de format mare – alături de Formularul de Participare şi de o declaraţie notarială pe proprie răspundere privind paternitatea textului respectiv – ce va fi depus (sau trimis prin poştă) la Primăria municipiului până la data de 10 mai.

De menţionat că autorul textului cântecului câştigător va fi premiat cu suma de 7.500 lei.