Vâlcenii asigurați au consumat medicamente de 27 milioane lei


În primul trimestru al anului, vâlcenii au făcut coadă la farmacii, lucru demonstrat de consumul de medicamente înregistrat la Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea. Astfel, consumul total de medicamente a fost în cuantum valoric de 27.615.508,71 lei (6.136.800 euro), numărul total de asigurați care au beneficiat de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu fiind de 126.286.
Potrivit datelor furnizate de către președinte-director CAS Vâlcea, Roxana Paraschiv, ordinul ministrului Sănătății și al președintelui CNAS nr.196/139/2017 (anexa 36) reglementează o serie de aspecte specifice privind eliberarea medicamentelor. Astfel, prescripțiile medicale aferente medicamentelor în regim de compensare 100% din prețul de referință se eliberează în următoarele situații: pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, gravide și lehuze, tineri de la 18 ani până la 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenți de liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de trei luni, ucenici sau studenți; pentru bolile cronice aferente unor grupe de boli conform prevederilor legale în vigoare; pentru persoanele prevăzute în legile speciale, cu respectarea prevederilor referitoare la prescrierea medicamentelor.
Pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună beneficiază de medicamente din sublista B de 90% din prețul de referință, din care 50% se suprotă din bugetul Fondului și 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Fondului, pentru prescripțiile a căror contravaloare la nivelul prețului de referință/prescripție este de până la 330 lei/lună.
Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamente sunt de maxim 7 zile în afecțiuni acute, de până la 8-10 zile în afecțiuni subacute și de până la 30-31 de zile pentru bolnavii cu afecțiuni cronice.
Bugetul alocat în 2017 consumului de medicamente este de 18.936.530 euro, menționând că, an de an, bugetul este ajustat prin rectificări bugetare ce acoperă consumul și prescripțiile medicale.