Vâlcea are peste 7.000 de șomeri


La sfârșitul lunii octombrie, rata șomajului înregistrată la nivelul județului Vâlcea a fost de 4,46%. Totalul șomerilor înregistrați a fost de 7.251 persoane. Din totalul șomerilor înregistrați, 3.262 erau femei. Totodată, 2.193 de persoane au fost indemnizate și 5.058 neindemnizate. Pe medii de rezidență, în județul Vâlcea, numărul șomerilor înregistrați la finele lunii octombrie se prezintă astfel: 2.766 persoane provin din mediul urban și 4.485 persoane provin din mediul rural.
Referitor la structura șomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de șomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2169 persoane. În funcție de nivelul de instruire, oferta de forță de muncă se prezintă astfel: ponderea cea mai mare în numărul total de șomeri înregistrați o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional (59%); persoanele cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 36% din totalul șomerilor înregistrați; persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 5% din numărul total de șomeri înregistrați.
În luna octombrie, s-au încadrat 398 persoane din rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la AJOFM Vâlcea (din care 267 persoane au fost încadrate din rândul șomerilor înregistrați).
Datele ne-au fost furnizate de către Ion Marius Năfliu (foto), director AJOFM Vâlcea.