Un miliard pentru podul de la Nicolae Bălcescu


• Consiliul Județean aprobă, azi, și bugetul RAJDP: 41.500.000 mii lei este nivelul propus către votul aleșilor

Ca și cum n-ar i avut deja destule găuri și lipsuri, bugetul CJ pe acest an va trebui să facă față și celor mai recente izbucniri ale naturii. Pentru că oricum n-ar prea avea de unde să acopere daunele create de ploile lui mai, Ion Cîlea a ales că atace problema cea mai grea creată de ape: podul peste Topologul. Consiliul Județean are de aprobat 100.000 lei, adică un miliard de lei vechi pentru lucrările deja demarate de către geniști pe cele două maluri ale Topologului. Liderul PSD nu l-a uitat nici pe unul dintre soldații săi cei mai prolifici și credincioși, adică Dumitru Blejan. Așadar, legislativul vâlcean vizează acordarea sumei de 100,0 mii lei comunei Nicolae Bălcescu, pentru procurarea de materiale și închirierea de utilaje necesare reconstruirii punții din punctul Dosu Râului, cătunul Rădoiești ( tablă, cornier, profile, traverse, țeavă pătrată, sârmă plasa și fier pentru gabioane de protejare a malurilor și închirierea unui utilaj de vibrat și bătut piloni) dar și acordarea sumei de 100,0 mii lei comunei Scundu pentru achitarea parțială a lucrărilor executate la obiectivul „RK – extindere și modernizare Școală.
Un alt punct important pe ordinea de zi a ședinței din această lună este și aprobarea bugetului RAJDP. Potrivit documentației oficiale, pentru anul 2014, veniturile totale din bugetul supus spre aprobare sunt în sumă de 41.500,00 mii lei .Valoarea cifrei de afaceri prognozată pentru anul 2014 este acoperită cu contracte de lucrări  și servicii în proporție de 30%. În anul 2014, prezintă următoarea structură: 41.390,00 mii lei, sunt venituri din exploatare, respectiv lucrări de construcții, modernizări, reparații curente și capitale de drumuri și poduri;  100,00 mii lei, reprezintă alte venituri din exploatare, respectiv din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital; 10,00 mii lei, reprezintă venituri financiare, respectiv dobânzi aferente disponibilităților bănești aflate în conturile regiei deschise la băncile comerciale, precum și majorări și penalități încasate de la beneficiarii regiei pentru sumele neîncasate în termenul scadent, etc. Pentru anul 2014, R.A.J.D.P. își propune a efectua investiții în sumă de 1000,00 mii lei, pentru procurarea de utilaje specifice activității de construcții și reparații drumuri și poduri. Productivitatea muncii pentru anul 2014, calculați atât în prețuri curente (mii lei/pers.), cât și în prețuri comparabile (mii lei/pers.) este estimată la nivelul de 156.000,00 lei. La finele anului 2014,  R.A.J.D.P își prognozează să înregistreze plăți restante în sumă de 4.500,00 mii lei și creanțe restante în sumă de 4.000,00 mii lei. Iată, însă, care este întreaga ordine de zi a ședinței: Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 17 aprilie 2014;  Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea de la ședința precedentă și până în prezent;  Informare privind eficiența activității desfășurate de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea în trimestrul I/2014;  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne la data de 31 martie 2014; Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vâlcea, a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local al județului și a contului de execuție a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2013; Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Listelor obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea finanțate parțial sau integral din bugetul local și din credite bancare interne, a Bugetelor de venituri și cheltuielilor ale unor instituții publice de interes județean finanțate parțial sau integral din venituri proprii, a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, precum și majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea și acordarea de ajutoare unor unități administrativ – teritoriale, aflate în situații de extremă dificultate, pe anul 2014. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2014; Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2014;  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Parc Ind S.A. Vâlcea, pe anul 2014; Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Camerei Agricole Județene Vâlcea;  Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Vâlcea, concesionate Societății Comerciale APAVIL S.A. Vâlcea; Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de modificare a datelor de identificare a unor drumuri județene cuprinse în anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările ulterioare; Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în județul Vâlcea – an 2013; Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Vâlcea; Proiect de hotărâre privind modificarea componentei Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea;  Informare privind activitatea instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea, în trimestrul I, anul 2014.