Tratamente asigurate pentru bolnavii cu hemofilie


Cei nouă pacienți cu diagnosti­cul hemofilie pot sta liniștiți. Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea dis­pune de fondurile necesare derulării programului național de diagnostic și tratament boli rare până la finele anului. Asigurarea medicamentelor, lună de lună, costă 33.000 lei. Men­țio­năm că derularea acestui pro­gram național pentru boli rare se efec­tuează prin farmacia cu circuit des­chis a Spitalului Județean de Ur­gență Vâlcea.