Totul despre subvenţiile agricole


Adrian-Pintea• directorul APIA Vâlcea explică modalităţile prin care lumea satului poate ajunge în posesia subvenţiilor, dar şi cotele atinse de Agenţie în ultimele campanii

Domnule director, Adrian Pintea, care este, în acest moment, situaţia subvenţiilor acordate de APIA Vâlcea?

În ceea ce priveşte subvenţia la zootehnie, pentru ovine şi caprine, com­parativ cu anul 2010, când s-au înregistrat nu mai puţin de 502 cereri pentru un număr de 90.357 animale, anul acesta, s-au înre­gistrat apro­xi­ma­­­tiv 524 de cereri depuse iar numă­rul de animale a fost de 90.903. Ci­fre­le arată 104,38% cereri depuse față de 2010 şi 100,60% animale solici­tate.

Ce ne puteţi spune despre mo­dul cum s-a realizat controlul acestor cereri?

Am avut în vedere un eşantion con­trol la fata locului de 48 exploataţii, for­mat din 6176 capete ovine şi 892 capete caprine, pentru un total de 7068 animale.

Ceva sancţiuni…

După cum spuneam, s-a demarat controlul la faţa locului iar în ceea ce privesc sancţiunile, vreau să vă spun că modul cum s-a materializat sanc­ţio­narea a fost următorul până la 3% din efectivul declarat – 0% din sumă, 10% – 5%, între 10 şi 20% din efectiv – 10%, între 20 şi 30% – 15%, între 30 şi 50% – 20% din sumă,iar pentru cei care se aflau la 50% din efectivul de­clarat, sancţiunea a fost de excludere de la plată.

Care a fost perioada de control?

Perioada de control se desfă­şoa­ră între 16 iunie şi 31 august, asta după ce perioada depunere a fost cuprinsă între 16 mai şi 15 iunie.

Care e situaţia naţională?

Din cifrele actualizate cel mai re­cent, 48.000 cereri pentru 7,7 mili­oa­ne de capete.

Să ne îndreptăm şi spre sub­ven­ţia zonelor defavorizate…

La acest capitol, nivelul naţional este de 22.03 milioane euro pentru 221.134 capete vaci. În total, este vorba 1831 de beneficiari, 5017 vaci de lapte supuse controlului admi­nis­trativ. În urma controlului administrativ şi a controlului pe teren , eligibile au fost declarate 4790 vaci de lapte eli­gi­bile pentru un număr de 1656 de be­neficiari, 224 vaci lapte au întâmpinat nereguli şi s-a ajuns la excluderi de la plată. Rezumând, 1656 beneficiari eligibili pentru 4790 capete. Suma totala de 475.035,84 euro, reprezen­tând 2.029.260,43 lei plătită de către APIA – CJ VÂLCEA s-a îndreptat spre Băile Olăneşti, Bărbăteşti, Beris­lă­veşti, Boişoara, Brezoi, Câineni, Căli­mă­neşti, Costeşti, Dăeşti, Goleşti, Ho­rezu, Malaia, Muereasca, Perişani, Ra­coviţa, Runcu, Sălătrucel, Stoe­neşti, Titeşti, Vaideeni şi Voineasa.

Despre SAPS?

Schema de plată unică pe su­pra­faţă SAPS 2010-2011 este împărţită după cum urmează: până la data de 30 iunie 2011, plăţile naţionale au atins 97.77% din suma de 700.42 mili­oane euro reprezentând spri­jinul FEGA alocat României. S-a depăşit cu 2.77% pragul minim de 95% stabilit conform Reg. (CE) 883/2006 şi s-au evitat astfel penalităţi pentru plăţile în­târziate. S-au efectuat plăţi în valoare de 689.54 milioane euro SAPS pentru 1.088.279 de fermieri, 304.5 milioane euro PNDC din bugetul MADR.

Despre Vâlcea…

La 30 iunie 2011, situaţia era ur­mă­toa­rea: 98.45% fermieri autori­zaţi din total fermieri autorizaţi din eşan­tion, 98.20% din total fermieri în BD. În ceea ce priveşte ni­ve­lul plăţilor, 10.758.985, 71 lei – din FEGA (avans pla­tă – 23.350 fermieri) 17.172.626,54 lei – din FEGA, 6.737.396,16 lei – PNDC – BN. Total plăţi SAPS 2010 la 30 iunie : 34.669.008,44 lei ( peste 346 miliarde ROL). În ceea ce SAPS 2011, pe­ri­oa­da de depunere cereri a fost în două faze: 1 martie – 16 mai şi 17 mai – 10 iunie. La nivel naţional,1.087.842 ce­reri pen­­tru 9.813.107 ha, iar 98.5% au depus ce­rerea prin IPA ONLINE. La Vâlcea, am avut 27.947 fermieri pro­gramaţi şi 28.760 ce­reri depuse pen­tru o suprafaţă de 94.686,73 ha. Din totalul cererilor, 98.65% au fost de­puse IPA pentru 99% din su­pra­faţa sol­icitată. Pentru C2011 nr. fermierilor care au depus cereri a fost în pro­por­ţie de 102.91%. Plata – SAPS – C2011: SAPS – 101,25 euro / ha; PNDC: APROX. 50 euro / ha; M211 – Plăţi compensatorii pentru ZMD – 90 euro / ha; M214 – Plăţi agromediu: pa­­jişti cu înaltă valoare naturală: 124 euro/ha; practici agricole tradiţionale: 58 euro/ha. Con­trolul pe teren s-a realizat pe un eşan­ti­on de 337 fermieri la o suprafaţă de 1339.25 ha, adică 1586 parcele de mă­surat.

Ce alte categorii de plăţi a mai derulat APIA Vâlcea?

La această întrebare, vreau să amintesc de ajutorul specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agri­cole în sectorul de agricultura eco­lo­gică, prin HG 759 / 2010: 11.811 euro (50.454,20 lei), d.c. 5.363 euro (22.909,66 lei) producţie vegetală; 6.448 euro (27.544, 54 lei) pentru creş­tere de animale, am avut 6 cereri. Sprijin financiar pentru rambursarea dife­renţei de acciză la motorina utili­za­tă în agricultură – trimestrul I 2011 (termen depunere a fost 2 mai 2011), valoarea accizei este de 1.20 lei/l motorina pentru anul 2011 la un total de 49 de beneficiari. Aici, suma totală a fost de 289.833,44 lei.