Totul despre medierea obligatorie


Începând cu luna februarie,  justiţiabilii care doresc să deschidă un proces pe rolul instanţelor trebuie să facă dovada ca au trecut pe la un birou de mediator în vederea informării cu privire la mediere şi avantajele acesteia. În cazul nerespectării acestei proceduri, justiţiabilii vor risca o sancţiune usturătoare din partea instanţelor şi anume respingerea acţiunii ca inadmisibilă.

În vederea lămuririi aspectelor cu privire la mediere, am apelat la un mediator autorizat pentru a ne explica pe îndelete ce este medierea şi aspectele ce ţin de această instituţie.

Ce este, domnule Răzvan Istrătescu, de fapt, medierea?

Instituţia medierii a fost reglementată în anul 2006 prin legea 192, aceasta suferind mai multe modificări legislative, ultima fiind făcută prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 90 din 2012. În realitate, instituţia medierii a fost gândită ca o instituţie menită să degreveze instanţele de judecată de procese, cât şi să ajute persoanele ce se află într-un impas să treacă peste probleme cu eleganţă şi discreţie.

Mai concret…

Conform art.1 alin.1 din legea 192 din 2006 medierea se defineşte ca „o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.” Cu alte cuvinte, medierea reprezintă o justiţie privată în care părţile îşi stabilesc propriile reguli şi conduite, axându-se pe găsirea de soluţii de ieşire din impas apelând la ajutorul unui mediator.

Aş adăuga că medierea este axată pe rezolvarea problemelor şi nu pe găsirea de vinovaţi aşa cum se întâmplă în justiţia clasică, şi se bazează foarte mult pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, încredere ce se câştigă în timp şi cu mult efort de către mediator.

De asemenea, trebuie adăugat că medierea nu este o instituţie nouă, o invenţie contemporană, ci o instituţie destul de veche cu rădăcini în Antichitate, romanii folosind mai multe denumiri pentru persoanele care se ocupau de acest proces, precum: medium, interpolator, conciliator şi, în final, mediator.

Care trebuie să fie calităţile unui mediator?

Un mediator trebuie să fie empatic, echidistant, echilibrat, să înţeleagă nevoile persoanelor implicate în mediere, să aibă capacitatea de a asculta şi de a rezuma esenţialul problemelor expuse de participanţii la procesul de mediere. Aceste calităţi trebuie îmbinate în scopul creării unei atmosfere pozitive favorabile dialogului în care părţile să poată găsi o cale de consens.

În ce conflicte poate interveni procesul de mediere?

Medierea poate fi folosită cu succes în conflictele (fără ca enumerarea să fie limitativă): civile, comerciale, de familie, în materie penală – numai în cazul infracţiunilor la care punerea în mişcare a acţiunii penale se realizează printr-o plângere prealabilă, iar împăcarea părţilor stinge acţiunea penală, protecţia consumatorului, malpraxisurile medicinale, conflicte de muncă şi asigurări sociale, bancare, de asigurări etc.

Care ar fi, atunci, avantajele medierii?

Medierea are câteva avantaje certe faţă de celelalte modalităţi de soluţionare a conflictelor (arbitrajul şi instanţa de judecată), pe care le voi enumera: este o procedură rapidă, acordul de mediere poate fi încheiat în câteva ore sau câteva zile; este o procedură care generează costuri mult mai mici faţă de un proces în instanţă; dispare stresul generat de şedinţele de judecată (aglomeraţie, aşteptare, imposibilitatea de a vorbi, întrebări indiscrete); confidenţia­litate; soluţia aparţine întotdeauna părţilor; taxele de timbru se restituie în cazul în care părţile au ajuns la o înţelegere-în cazul în care este început un proces sau sunt scutite de plata acestora în cazul în care acestea solicită instanţei să ia act de înţelegerea lor; îmbunătăţeşte sau păstrează relaţiile între părţi.

Cum aţi caracteriza relaţiile cu celelalte profesii din domeniul juridic?

Consider că relaţiile cu celelalte profesii din domeniul juridic (avocaţi, procurori, judecători, notari) trebuie să fie unele cât se poate de fireşti, adică de de colegialitate şi colaborare fiecare având de câştigat. Deşi Poliţia nu este o structură a Ministerului Justiţiei, consider că mediatorii trebuie să aibă o colaborare bună cu această instituţie, ajutându-se reciproc acolo unde legea o permite.

Ce a adus nou O.U.G.90/2012 în justiţie?

Începând cu 1 februarie, orice justiţiabil care doreşte să deschidă o acţiune în instanţă are obligaţia să se informeze cu privire la mediere si avantajele acesteia. În vederea îndeplinirii acestei proceduri prealabile, partea interesată se va prezenta la orice birou de mediator pentru eliberarea unui certificat de informare. Pentru ca mediatorul să elibereze acest certificat, ambele părţi ale conflictului trebuie să participe la această şedinţă. Informarea obligatorie se va realiza de mediator pentru toate părţile implicate în conflict, în întâlniri comune sau individuale în funcţie de opţiunea părţilor, mediatorul fiind obligat să aibă în vedere elementele particulare ale conflictului. În cazul în care persoana interesată nu poate aduce şi partea cealaltă la procedura prealabilă, va mandata mediatorul printr-un contract să convoace partea adversă în vederea îndeplinirii procedurii de informare. În cazul în care partea convocată nu doreşte să se prezinte la şedinţa de informare, mediatorul eliberează părţii interesate un proces verbal prin care sunt consemnate faptul că persoana convocată nu s-a prezentat la şedinţa de informare fiind anexate la procesul verbal dovezile prin care s-a făcut convocarea.

Eliberarea certificatului cât şi a procesului verbal este gratuită, însă cheltuielile privind convocarea trebuie suportate de partea interesată cu menţiunea că acestea pot fi recuperate în cazul unui eventual proces sub forma cheltuielilor de judecată.

Trebuie spus că această procedură prealabilă trebuie separată de procedura de mediere, procedură ce se demarează odată cu semnarea contractului de mediere.

Unde putem contacta un mediator?

Tabloul mediatorilor poate fi consultat, în mod gratuit, pe site-ul Consiliului de Mediere www.cmediere.ro. Vreau să adaug că informarea obligatorie se va realiza de mediator pentru toate părţile implicate în conflict, în cadrul unor întâlniri comune sau individuale, în funcţie de opţiunea părţilor, mediatorul fiind obligat să aibă în vedere elementele particulare ale conflictului. În plus, birourile de mediator au obligaţia emiterii gratuite a certificatelor de informare cu privire la mediere şi avantajele ei, cu menţiunea expresă că acest document se eliberează în prezenţa ambelor părţi. Pentru ca justiţiabilii să-şi poată forma o imagine cât mai clară cu privire la mediere, enumerăm mai jos câteva avantaje ale acestei instituţii: pentru eliberarea unui certificat de informare gratuit sau pentru a adresa întrebări cu privire la mediere, vă rugam şi vă încurajăm să ne contactaţi la următoarea adresă:  Str.Libertăţii,nr.15, la numerele de mobil: 0744.700.608/0745.593.924, la mailul: birou.medierevl@gmail.com. sau pe site-ul www.medierevl.ro unde subsemnatul sau colegul meu Sorin Smărăndescu vă stăm la dispoziţie de luni până vineri, între orele 08:30-19:30 şi în week-end cu programare prealabilă.