TITEȘTI… uite medicul de familie, nu e medicul…


În urma controalelor efectuate de Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea, a fost descoperit un medic de familie care a furnizat servicii medicale, prescripții și chiar concedii medicale într-o altă locație decât cea care era în relație contractuală cu Casa de Sănătate Vâlcea. Acesta «funcționa» într-un spațiu din Titești, acolo unde a înregistrat aceste servicii medicale. Nefiind un punct de lucru declarat și avizat de DSP/CAS, medicul a fost sancționat cu o diminuare cu 5% a valorii punctului per capita. De asemenea, a fost făcută și sesizare către organele de cercetare penală, acțiunea sa încadrându-se și în raza de competență a acestora.
Comuna Titești se numără printre localitățile în care nu există medic de familie. Chiar dacă intenția medicului a fost bună, se pară că trebuie făcută respectând și cadrul legal, așa cum toți ceilalți 194 de medici de familie o fac – spațiu avizat, contract și restul de documente specifice. Unde nu mai punem la socoteală și faptul că autoritățile publice locale trebuie să fie stâlpul de temelie pentru a aduce medici de familie în zone rurale… La Titești, temelia e șubredă sau nu a fost încă turnată…?