Tinerii întreprinzători, în prim plan


Camera_Comert_bunCamera de Comerţ şi In­dus­trie Vâlcea informează că, înce­pând cu 15 februarie, s-a deschis apelul pentru acest an destinat tinerilor întreprinzători.  Beneficiari eligibili sunt persoanele fizice, care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii Formularului de înscri­ere în program, anumite criterii de eligibilitate: vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în Registrul Comerţului; anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European; înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată; să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui program.

Calitatea de finanţator aparţine Guvernului prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri iar finanţarea maximă pentru un proiect este maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 10.000 de euro.

Bugetul pentru 2012 se ridică la 21 milioane lei iar obiectivele programului sunt: dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globali­zarea pieţelor; stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finanţare; facilitarea accesului tinerilor la sursele de finanţare.

În lista facilităţilor intră: acordarea unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare; acordarea de garanţii de către Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N. (FNGCIMM) pentru creditele contractate de „SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Agenţie, până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei; scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată; scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la ORC, pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial; consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C., în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social (pentru regiunea Sud-Vest – OTIMMC Craiova)