Termeni şi condiţii pentru cererile de suprafaţă


În perioada 1 martie – 15 mai inclusiv, APIA îi așteaptă pe toţi fermierii să depună cererile pentru suprafaţă pe anul 2012. Acestea se pot depune şi după data limită de 15 mai, însă cu penalităţi. În perioada 15 mai – 11 iunie in­clu­siv se depun cereri cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere.

Conducerea APIA Vâlcea anunţă că, pe durata cam­pa­niei, va organiza sesiuni de informare cu fermierii, cu pri­vire la: termenele de depunere a cererilor de plată pe suprafață pentru anul 2012, condițiile de eligibilitate impu­se de legislația europeană şi naţională, pachetele finan­ciare care pot fi accesate în cazul măsurilor de sprijin pe suprafață. Această informare are şi o secțiune privitoare la completarea electronică a cererii de sprijin prin intermediul aplicației IPA online.

„Este important faptul că pentru creșterea calităţii identificării parcelelor agricole de către fermieri şi redu­ce­rea numărului de sancțiuni primite de aceștia datorită iden­tificărilor eronate ale parcelelor declarate, începând din acest an, fermierii trebuie să prezinte la depunerea cererii unice pe suprafaţă şi adeverința privind utilizarea tere­nu­lui, conformă cu înscrisurile din Registrul Agricol, aşa cum prevede legea. Această adeverinţă asigură calitatea de uti­lizator a terenului şi a suprafeţelor agricole utilizate de fie­care fermier care depune cerere unică de plată pe 2012. Nerespectarea angajamentelor şi a legii atrage sancţiuni. Pentru a evita bifarea greşită în cererea unică de plată fie­care fermier este informat prin invitaţia pe care o va primi de la APIA, invitaţie care conţine toate elementele ce tre­bu­ie să se regăsească în dosarul cu care se prezintă la APIA”, ne-a declarat Adrian Pintea, directorul APIA Vâlcea.