Sprijin pentru turismul din nordul judeţului


Bulacu-Romulus• „vicele” Bulacu s-a deplasat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

După cum v-am mai informat, Romulus Bulacu – vicepreşedintele Consiliului Judeţean s-a deplasat zilele trecute la Bucureşti, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. Cu acest prilej, „vi­ce­le” Bulacu a reluat discuţiile avute cu fosta conducere, aducându-i în atenţie ministrului Cristian Petrescu problemele Vâlcii. Pe lângă finan­ţa­rea DJ 665 Horezu – Vaideeni – li­mită judeţ Gorj, oficialul vâlcean a discutat cu ministrul Petrescu şi des­pre viitoarea zonă turistică din nordul judeţului. „Lucrurile au luat am­ploare în zona Voineasa. De ace­ea, căutăm soluţii pentru a asi­gura cadrul legislativ si finanţarea necesare pentru dezvoltarea turis­mu­lui. Vreau să vă spun că locali­tatea Voineasa a fost scoasă din lista de finanţare pe Măsura 3.1.3. din Programul Naţional de Dezvol­tare Rurală şi nu poate beneficia de fonduri nerambursabile. Motivul a fost acela că ar exista suficiente locuri de cazare… Am argumentat că majoritatea locurilor de cazare sunt în paragină, mai ales la Vidra, şi încercăm să găsim soluţii. Am pri­mit asigurări din partea minis­tru­lui Petrescu că grupul de lucru in­ter­­ministerial între MDRT şi Mi­nis­te­rul Agriculturii şi Dezvoltării Ru­ra­le va lua în calcul situaţia de la Voi­nea­sa”, ne-a declarat Bulacu.