Sprijin pentru fermele de familie


FermaÎn şedinţa Guvernului din data de 1 octombrie 2014 a fost aprobată o Ordonanţă de urgenţă prin care s-au modificat mai multe acte normative. Printre acestea se numără şi Ordonanţa de urgenţă a Gu­vernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţi­nerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermie­rilor. „Pentru buna funcționare a schemei de microcreditare este nece­sară schimbarea bazei de calcul a fermei de familie de la unitatea de dimensiune economică (UDE) la valoarea standard a producției agri­cole (SO), astfel cum este reglementată baza de calcul din PNDR, în conformitate cu Regulamentele Europene”, se arată în actul normativ.
Potrivit MADR, există numeroase solicitări din partea potențialilor beneficiari pentru acordarea de garanții de către instituțiile financiare nebancare cu care MADR are încheiate convenții de garantare, fapt care ar conduce la o mai bună absorbție a fondurilor europene. De asemenea, faţă de obiectivul sprijinului achiziţiei de terenuri agricole în vederea creşterii suprafeţelor exploatate pentru rentabilizarea şi eficientizarea producţiei agricole, modificările din noua OUG aprobată de guvern vizează redefinirea situaţiilor în care se poate achiziţiona teren agricol cu garanţia fondurilor de garantare constituite din fonduri publice. „Faţă de forma actuală, care se referă la achiziţia terenului aflat în arendă doar de către arendaş, prin modificare se procedează la extinderea aplicabilităţii legii persoanelor fizice sau juridice, eliminând această condiționare, pentru cei care dețin o exploataţie agricolă conform declaraţiilor APIA, până la atingerea unui plafon de maximum 1.000 de ha în proprietate”, precizează OUG.